CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thân

Gặp duyên thân đã sinh ra,

Chào đời ba tiếng khóc òa cất lên.

Xuân tàn tạ, già kề bên,

Tuổi thơ mới đó mà nay bạc đầu.

Cuộc đời nắng dãi mưa dầu,

Ốm đau phải bước trên cầu nhân sinh.

Tấm thân giả tạm hữu tình,

Vô thường thân lại tan tành khói sương.

Vậy mà lắm kẻ nhởn nhơ,

Xem thường mạng sống của người chính ta.

Thân này cha mẹ sinh ra,

Từ một ký mốt nay đà mấy mươi.

Lớn lên rồi trẻ rồi già,

Biết thân tan hợp xoay vần trái oan.

Đời ta như giấc kê vàng,

Mới bình minh đó mơ màng hoàng hôn.

Tâm hồn, ơi hỡi tâm hồn!

Luân hồi mấy bận bồn chồn đến đi.

Vui buồn được mất ưu bi,

Tìm đâu gặp lại lưu ly thân này.

Nay đã giác ngộ huyễn thân,

Tứ đại giả hợp hư trần bụi bay.

Trăm năm một giấc mơ dài,

Thân hãy tự tại vô ưu thanh lòng.

Cuộc đời như một dòng sông,

Sớm, tối, dơ, sạch là điều tất nhiên.

Mau nhiếp phục đoạn não phiền,

Để sớm an trú thắng duyên Di Đà.

Kiếp người ví một đóa hoa,

Bình minh rạng rỡ chiều tà rụng rơi.

Ai ơi thức tỉnh mộng đời!

Quán thân thanh lọc khỏi nơi u buồn.

Tâm ta hãy giữ sạch trong,

Pháp trần nhẹ phủi khỏi vương khỏi sầu.

Mỗi người Phật tánh thâm sâu,

Thiền quán chiếu diệu thường cầu niềm vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan