CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn Độ: Tăng Ni Khất sĩ làm lễ Tự Tứ và Vu Lan

Theo truyền thống Phật giáo, cứ sau mỗi mùa An cư Kiết hạ là đến ngày Tự Tứ Tăng, là ngày hân hoan phấn khởi của tất cả những người con của Phật. Chính truyền thống ấy mà hôm nay chư Tăng - Ni Khất sĩ hiện đang du hoc tại Ấn Độ đã trang nghiêm cử hành lễ Tự Tứ - Vu Lan.

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thấm tình đạo vị. Sau nghi thức tự quán chiếu và sám hối, cũng như cầu sự chỉ dạy những lỗi lầm của tự thân từ chư Tăng đồng học đồng tu, đại chúng đã làm lễ bông hồng cài áo. Từng vị đã đón nhận từng đóa hồng thắm tươi với lòng đầy hân hoan và xúc động. Mặc dù Tăng Ni là những người đã xuất gia, xa lìa thế tục nhưng những bổn phận hiếu đạo, hiếu hạnh và lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn thì luôn luôn cố gắng thực hiện, vì đó là nhiệm vụ, là bổn phận, là truyền thống và văn hóa tốt đẹp để đem lại lợi ích, an vui và hạnh phúc cho mọi người. Cuối cùng buổi lễ được kết thúc trong sự hân hoan của mọi người.

1 Copy

2 Copy

4 Copy

7 Copy

8 Copy

9 Copy

10 Copy

11 Copy

13 Copy

14 Copy

15 Copy

16 Copy

17 Copy

18 Copy

19 Copy

20 Copy

21 Copy

22 Copy

23 Copy

24 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan