CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bình Chánh: Gia đình Phật tử hân hoan thiết trí lễ đài Phật đản 2566

Hôm nay, ngày 09/05/2022 nhằm mùng 09/04/Nhâm Dần. Ban truyền thông tịnh xá Kỳ Viên, Tân Túc, Bình Chánh, trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái khất sĩ, đã đi đến từng gia đình Phật tử có đăng ký làm lễ đài Phật đản để ghi nhận, thăm và sách tấn hàng Phật tử.

Buổi tối cùng ngày, chư tôn đức Tăng tịnh xá Kỳ Viên đã thân lâm đến tư gia, theo lời thỉnh mời của Phật tử Diệu Anh, để tổ chức lễ tắm Phật tại gia. Sau buổi lễ tắm Phật chư tôn đức Tăng đã phát sữa, nước suối cho các Phật tử và các em nhỏ trong xóm đến tham dự.

Sau đây là các hình ảnh được ghi nhân:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan