CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các miền tịnh xá Giáo đoàn VI cúng Rằm tháng Giêng

Ngày 13/01/Kỷ Hợi, tịnh thất Kỳ Viên số C5/12 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đã tổ chức cúng Rằm tháng Giêng, cầu nguyện non nước an lạc, thái bình, muôn dân bình an cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Giác Nhuận, trụ trì tịnh thất Kỳ Viên cùng chư Tôn đức Tăng Tịnh xá Lộc Uyển đông đảo Phật tử về tham dự.

9g sáng, Đại đức Giác Minh cùng chư Tăng đã hướng dẫn cho Phật tử đọc kinh Phổ Môn. Sau thời kinh, Thượng tọa Giác Nhuận đã sách tấn và nói ý nghĩa việc cầu an Rằm tháng Giêng. Ngài khuyên Phật tử hãy tự làm các việc thiện, sống tốt để tâm mình an, không nên dị đoan cúng sao hạn để cầu an.

Được biết hôm qua 12/01/Kỷ Hợi, Tịnh xá Ngọc Long, thị xã Bình long, Bình Phước cũng đã tổ chức cúng Rằm tháng Giêng.

Buổi sáng, Sư Minh Tiến, Minh Cường đã hướng dẫn Phật tử đọc thời kinh cầu an. Sau thời kinh được sự chỉ dạy của Thượng tọa Giác Nhuận, Sư Minh Đạo đã chia sẻ Chơn Lý số 51 với hàng Phật tử. Sư nhấn mạnh chúng ta không vì sự thờ phượng mà mê tín, dị đoan làm mất đi ý nghĩa tinh thần của đạo Phật.

Vì lý do các miền tịnh xá trú lạc tại nhiều tỉnh thành, để các buổi lễ cúng Rằm diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Giác Nhuận nên lịch của Giáo đoàn VI như sau: ngày 14/01/Kỷ Hợi, tại 2 nơi, Tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước và Tịnh xá Trúc Lâm, Tân Biên, Tây Ninh; ngày 15/01/Kỷ Hợi, tại Tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6.

Tại Tịnh thất Kỳ Viên

Tại TX. Ngọc Long

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan