CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tăng Giáo đoàn I thọ trai và họp trù bị cho Lễ tưởng niệm đức Tổ sư vắng bóng

Ngày 29 tháng giêng năm Bính Thân (nhằm ngày 7/3/2016), chư Tăng, Ni giáo đoàn đã vân tập về Tổ đình Minh Đăng Quang để chuẩn bị cho ngày lễ tưởng niệm lần thứ 62. Dựa trên tinh thần chung của chư Tôn đức hướng về đức Tổ sư, vị đã làm sáng chói đạo Phật khất sĩ tại Việt Nam.

Giờ ngọ trưa chư Tôn đức dùng cơm chánh niệm quán sát từng hạt cơm nặng lòng của người hộ trì Tam bảo dâng cúng và soi sáng lại gương hạnh của người xuất gia phải tròn bổn phận của người sứ giả của Như Lai.

Tiếp theo sau giờ độ ngọ, với niệm đoàn kết hòa hợp chư Tôn đức đã họp trù bị triển khai công việc để lễ tưởng niệm được diễn ra thành công tốt đẹp.

Và cuối ngày, chư Tôn đức đã tụng đọc giới bổn ôn nhắc lại những lời dạy của đức Thế Tôn đối với người sống đời phạm hạnh thanh tịnh là điều nào nên và không nên trong khi hành động, nói năng và suy nghĩ.

DSC03906 Copy

DSC03900 Copy

DSC03896 Copy

DSC03894 Copy

DSC03936 Copy

DSC03938 Copy

DSC03951 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan