CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùm ảnh cung đón phái đoàn tham dự Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 GĐ. III

Chiều ngày 13/7 Mậu Tuất, Ban Tổ chức Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2018 Giáo đoàn III hân hoan cung đón khoảng 200 đạo tràng tịnh xá về tham dự lễ.

Ban Thông tin truyền thông Giáo đoàn xin chia sẻ những hình ảnh các phái đoàn dâng lễ cúng dường Tam bảo tại chánh điện Tịnh xá Ngọc Vạn – Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Các em tình nguyện viên sẵn sàng cung đón các đoàn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan