CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cúng dường Trai tăng

Dân tộc Việt Nam, đất nước bốn nghìn năm văn hiến, đạo hiếu là tinh thần văn hóa bất di bất dịch đối với đời sống đạo đức con người.

Ý nghĩa Báo hiếu là đỉnh cao của chân thiện mỹ, xây dựng đời sống tri thức cộng đồng, phát triển nhân sinh xã hội qua bốn phương diện gọi là Tứ trọng ân, trong đó có ân Cha Mẹ “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Hiếu kính Cha Mẹ là bổn phận người con, Cha Mẹ là người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình nên mình phải cung kính báo ơn, đây là công đức lớn được sánh ngang với Phạm thiên. Công đức của những người con hiếu thuận với Cha Mẹ thật vô lượng vô biên, nhất là lúc cha mẹ tuổi về già. Chúng ta phải chăm nom săn sóc, đạo hiếu là truyền thống lâu đời của văn hóa Á đông. Phải ý thức được rằng Cha Mẹ tại tiền như Phật tại thế, thờ kính cha mẹ là thờ kính Phật. Cha Mẹ mình mà mình không tôn kính, không nhớ ơn thì có lẽ không còn ai để mình tôn kính và nhớ ơn trên cuộc đời này. Cho nên, những người con sống hiếu thuận với cha mẹ chính là tấm gương sáng về đạo đức tâm linh cho thế hệ hôm nay và mai sau. Công đức của người con cao quí nhất không gì bằng hiếu hạnh, và ngược lại tội báo lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Hiếu thuận thờ kính cha mẹ là hạnh đạo tốt lành, được cha mẹ mến thương người con đó sẽ được hạnh phúc nhân quả báo ứng vẹn toàn.

traitang a

Thể theo truyền thống đó, sáng ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân, gia đình chồng con, cháu chắt của cụ bà Võ Thị Lựu (Pháp danh Chúc Đức, từ trần mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi tại Mỹ quốc, hưởng thọ 85 tuổi) từ Pháp quốc, Mỹ quốc và bà con thân tộc hiện đang sinh sống tại Việt Nam đã cùng quay về dưới mái đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung thuộc thị xã An Khê tỉnh Gia Lai cung kính đảnh lễ chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, cúng dường lên ngôi Tam bảo trong ngày Tiểu tường của cụ bà.

Chứng minh buổi Trai tăng gồm có: HT. Giác Tần, HT. Giác Trí, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Đoan, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, cùng chư Tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá lân cận.

Ông Trần Công Luận trong lời tát bạch đã nhấn mạnh dù hôm nay hay mãi mãi về sau Mẹ vẫn luôn luôn trong trái tim của chúng con. Dù ở đâu trên trái đất này chúng con luôn ghi tạc trong tim Mẹ đã cho chúng con nên vóc nên hình. Sữa Mẹ mà chúng con uống trong người đã lưu truyền luân hồi trong một thời gian dài, cái này là nhiều hơn chứ không phải nước trong bốn biển.

Đại diện chư Tôn đức Tăng Ni, Hòa thượng Giác Trí đã chứng minh và có đôi lời sách tấn hàng cư sĩ tại gia về ý nghĩa pháp cúng dường Trai tăng trong những ngày gia đình hữu sự.

Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh buổi lễ:

traitang 0

traitang 01

traitang 1

traitang 2

traitang 3

traitang 4

traitang 5

traitang 6

traitang 7

traitang 8

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan