CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại lễ cầu siêu bạt độ trong lễ Tự Tứ Vu Lan Giáo đoàn III

Đúng 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm Ất Mùi, khoảng 250 Tăng Ni và gần 1000 Phật tử đã cùng nhất tâm cầu nguyện cầu siêu cửu huyền thất tổ và các hương linh quá vãng, cô hồn, hoạnh tử trong lễ cầu siêu bạt độ, xá tội vong nhân được chư Tôn đức Tăng Ni Khất Sĩ giáo đoàn III tổ chức nhân dịp Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan PL. 2559 – DL. 2015.

cau sieu 2

cau sieu 3

Chứng minh và cử hành nghi thức cầu siêu bạt độ có sự hiện diện của HT. Giác Hùng, Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng, Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn III; HT. Giác Trong, Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn III; HT. Giác Thành , Phó Trị sự trưởng Giáo đoàn III; NT. Hiệp Liên, Trưởng Ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên, Phó Ban Quản sự Ni Giới Giáo đoàn III.

cau sieu 7

 cau sieu 6

Trước khi cử hành nghi thức triệu thỉnh hương linh, cầu siêu bạt độ, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã có 15 phút thiền tọa, tập trung tư tưởng rải tâm từ, ngõ hầu nhất tâm cầu nguyện chư hương siêu độ. Không khí buổi lễ diễn ra vô cùng linh thiêng. Sau thời thiền tọa, HT. Giác Thành đã cử hành nghi thức triệu thỉnh chư anh linh, hương linh, vong linh cô hồn, hoạnh tử… đồng câu hội về tại Đàn tràng thọ hưởng Pháp thực, công đức thù thắng được chư Tăng Ni Phật tử hồi hướng.

cau sieu 11

 cau sieu 12

 HT. Giác Thành cử hành nghi thức triệu thỉnh hương linh

cau sieu 14

Sau nghi thức triệu thỉnh, HT. Giác Trong đã có thời pháp khai thị các vong linh và thuyết nghĩa quy giới đến các vong linh. Hòa thượng cũng nhắn nhủ, khai thị đến Phật tử hiện diện trong đàn tràng làm thế nào để việc cầu siêu được ý nghĩa nhất. Đồng thời, Hòa thượng cũng đã nhắc nhở người đệ tử Phật phải sống ra sao để không cảm thấy nuối tiếc, hổ thẹn với những người đã khuất.

cau sieu 16

HT. Giác Trong khai thị và cử hành pháp quy giới

Kết thúc buổi lễ, HT. Giác Hùng đã có lời chứng minh công đức của toàn thể đại chúng đã nhất tâm cầu nguyện và hồi hướng công đức. Sau đó chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử đồng chắp tay trang nghiêm tụng phẩm kinh nguyện cầu hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…

cau sieu 19

cau sieu 20

 cau sieu 24

 Nhất tâm cầu nguyện

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

cau sieu 1

cau sieu 4

cau sieu 5

cau sieu 8

cau sieu 9

cau sieu 10

cau sieu 13

cau sieu 15

cau sieu 17

cau sieu 18

cau sieu 21

cau sieu 22

cau sieu 23

cau sieu 25

cau sieu 26

cau sieu 27

cau sieu 28

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan