CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đăk Lăk: TX. Ngọc Quang dâng Y PL.2559

Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật,  nhân ngày Bố-tát cuối mùa An cư kiết hạ của chư Tăng Ni Khất sĩ tỉnh Đăk Lăk, đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang long trọng tổ chức lễ Dâng pháp y ca sa PL. 2559 bằng tất cả tâm thành, kính dâng lên cúng dường chư Tôn thiền đức Tăng Ni sau mùa An cư kiết hạ, dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên, Long thần Hộ pháp, Bát bộ Kim cang hộ trì Tam bảo.

 nquang1

Đến chứng minh cho buổi lễ dâng pháp y ca sa có: HT. Giác Thanh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự trưởng Giáo đoàn II, trụ trì TX. Ngọc Nguyên; HT. Giác Chí – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, trụ trì TX. Ngọc Thạnh; HT. Giác Phương – Chứng minh BTS Giáo đoàn III, trụ trì TX. Ngọc Quang. Cùng chư tôn Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, chư Tôn đức Ni các miền tịnh xá trong tỉnh Đăk Lăk đã hoan hỷ quang lâm chứng minh công đức lễ Dâng y ca sa của thiện nam tín nữ Phật tử TX. Ngọc Quang.

nquang10

Mở đầu, Phật tử Thiện Thông, Phó ban đại diện tịnh xá dâng lời tác bạch cúng dường: “Theo lời Phật dạy, hàng cư sĩ tại gia chúng con có 4 miếng ruộng phước, đó là : Kỉnh điền, Ân điền, Nghĩa điền và Bi điền.

- Kỉnh điền là sự cúng dường Tam bảo.

- Ân điền là sự phụng dưỡng cha mẹ.

- Nghĩa điền là sự tương giao tốt đẹp với lục thân quyến thuộc, với xóm giềng lân cận.

- Bi điền là sự nhường cơm xẻ áo cho những người bần cùng khốn khổ.

Hàng Phật tử tại gia chúng con bên cạnh việc vun bồi ruộng phước cho chính mình, chúng con còn có bổn phận hộ trì Tam bảo về mặt vật chất để hàng Tăng bảo hiện tiền có đủ điều kiện hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh. Lòng chúng con luôn mong mỏi làm sao cho Phật pháp được xương minh, Pháp bảo được phổ đồng, Tăng-già được chỉnh đốn, thiền môn được hưng thịnh để làm nơi quy hướng vững chắc cho chúng sinh.

Hôm nay đầy đủ duyên lành, trong mùa Vu Lan báo hiếu và chư Tăng tự tứ, Thiện nam tín nữ Tịnh xá Ngọc Quang chúng con xin thành kính dâng lên chư Tôn đức những tấm y ca sa và vật phẩm tứ sự mà chúng con đã chuẩn bị trong nhiều tháng qua do sức lao động chân chính của chúng con tạo ra. Ngưỡng mong chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa và Đại đức Tăng Ni rũ lòng lân mẫn chứng minh nạp thọ. Trước là để chư Tôn đức có thêm phương tiện trên bước đường hoằng pháp độ sanh, sau là xin chư Tôn đức ban rãi phước lành chú nguyện cho cha mẹ nhiều đời và Cửu huyền Thất tổ của chúng con thấy rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ, siêu sanh tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, Bồ-đề tâm kiên cố. Ngưỡng mong oai lực vô cùng từ bi chú nguyện. Nguyện hồi hướng công đức này, cầu cho tất cả chúng sanh kẻ âm được siêu thoát, người dương được an cư lạc nghiệp, Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nguyện cầu Tam bảo bủa đức từ bi ban ơn tế độ, gia hộ chúng con thiện nguyện tùng tâm, sở cầu như ý.

Nhớ xưa Đức Mục Kiền Liên

Nương nhờ Tăng chúng cứu liền mẫu thân

Nay con sắm các lễ phần

Kính nhờ Tăng Bảo từ tâm chú nguyền”.

Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi TX. Ngọc Quang yêu dấu. Được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, trên 400 Phật tử đã được tắm mình trong dòng suối từ bi và thực hành pháp dâng y ca sa và vật phẩm tứ sự.

Kết thúc buổi lễ, HT. Giác Thanh thay mặt chư tôn Giáo phẩm và đại chúng Tăng Ni ban đạo từ chứng minh công đức, phước báu của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng chánh pháp, thể hiện tinh thần hiếu tâm của mỗi người con Phật để làm tròn câu hiếu đạo trong mùa Vu Lan thắng hội đối với đấng sinh thành và Cửu huyền Thất tổ: “Nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai”.

nquang2

nquang3

nquang9

Quang cảnh lễ dâng y ca sa

nquang4

nquang5

nquang6

Chư Tôn đức chứng minh

nquang11

nquang12

nquang15

nquang16

Dâng y ca sa

Trân trọng cảm ơn nguồn: phatgiaodaklak.org

Ban Biên tập trang nhà xin biên tập lại một vài câu. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan