CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đàn tràng Dược Sư tại Tịnh xá Lộc Uyển và Tịnh thất Kỳ Viên

Đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho Phật tử cùng bá tánh địa phương, Thượng tọa Giác Nhuận cùng chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn VI tại TP. HCM đã phương tiện giáo hóa, thiết lập Đàn tràng Dược Sư năm 2019.

Tịnh xá Lộc Uyển (Quận 6) khai đàn vào tối mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi và Tịnh thất Kỳ Viên (Bình Chánh) vào mùng 7 tháng Giêng.

Phật tử trở về rất đông, cùng chư Tôn đức Tăng trì tụng Kinh Dược Sư, cầu quốc thới dân an, phong điều vũ thuận, trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính.

Đàn Dược Sư tại Tịnh thất Kỳ Viên

Đàn Dược Sư tại Tịnh xá Lộc Uyển

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan