CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đi chùa lễ Phật và nghe pháp vào ngày rằm tháng giêng

Ngày rằm tháng giêng năm Bính Thân (nhằm 22/02/2016), tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên – Vĩnh Long, hàng ngàn thập phương bá tánh đến lễ Phật cầu nguyện cho một năm gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nhân ngày này, chư Tăng cùng Phật tử Tổ đình Ngọc Viên đã tạo duyên lành để hỗ trợ cho người dân viếng chùa được nhiều lợi ích thiết thực hơn. Vì thế khi đến chùa, tịnh xá hay đạo tràng, mọi người không chỉ đơn thuần là cầu nguyện suông mà còn được nghe pháp học kinh để có được cái thấy biết chân chánh, nhằm dẫn dắt hành động của thân, lời nói của miệng, suy nghĩ của ý đi đến kết quả thù thắng.

DSC 0004 Copy

Buổi cúng hội thuyết pháp, Đại đức Minh Nhật đã thay lời chư Tăng, Ni chia sẻ đến với Phật tử và người hữu duyên về ý nghĩa cầu nguyện sao cho đúng với chánh pháp chứ không phải chỉ là việc tắm gội, cầu đảo, khấn nguyện đầy mê mờ mà có được bình an, hạnh phúc và may mắn. Đại đức đã dẫn lại đoạn đối đáp giữa đức Thế Tôn với Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja trong bài kinh Ví Dụ Tấm Vải (Trung Bộ kinh tập 1) để nói lên ý nghĩa này:

“Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja bạch Thế Tôn:

- Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không?

- Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì?

- Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka.

Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja hiểu rằng những kẻ ngu thường nghĩ rằng xuống những dòng sông tắm gội để rửa sạch ác nghiệp. điều này, đức Thế Tôn khẳng định không thể có được.

“Ðối kẻ sống thanh tịnh,
Ngày nào cũng ngày tốt,
Với kẻ sống thanh tịnh,
Ngày nào cũng ngày lành,

Các tịnh nghiệp thanh tịnh,
Luôn thành tựu thiện hạnh.
Này vị Bà-la-môn,
Chỉ nên tắm ở đây,
Khiến mọi loài chúng sanh,
Ðược sống trong an ổn.
Nếu không nói dối trá,
Nếu không hại chúng sanh,
Không lấy của không cho,
Có lòng tín, không tham,
Ði Gayà làm gì,
Gayà một giếng nước?”

Và tiếp theo Đại đức dẫn bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc (Trung Bộ kinh tập 1) để minh chứng cho việc đoạn trừ các phiền não, khổ đau nhằm đạt tới niềm an vui bất tận thì phải có như lý tác ý.

Như vậy, người đi chùa lễ Phật phải có sự hiểu biết đúng đắn, thông suốt lời Phật dạy thì việc cầu nguyện sẽ mang đến nhiều niềm vui, nhiều lợi ích cho đời này và đời sau.

DSC 0011 Copy

DSC 0003 Copy

DSC 0007 Copy

DSC 0009 Copy

DSC 0012 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan