CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn I kính viếng tang lễ Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Chiều ngày 20/8/2015 (nhằm mùng 7/7 năm Ất Mùi), Giáo đoàn I do HT. Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS; HT. Giác Giới, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn I; HT.  Giác Dũng, Giáo phẩm Hệ phái hướng dẫn chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng Phật tử về Pháp viện Minh Đăng Quang viếng tang Đại lão Hòa thượng Pháp chủ.

gd1-2

Trong thời gian chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Ban Tổ chức tang lễ đang cung tống linh ảnh cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư về Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh) yết Tổ nên Thượng tọa Minh Ngạn thay mặt Ban Tổ chức cung đón và đáp lễ đến chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn I.

gd1-4

 Sau khi niêm hương bạch Phật, HT. Giác Giới đại diện phái đoàn dâng lời kính điếu đến Giác linh Đại lão Hòa thượng, sự ra đi của Ngài đã để lại cho Tăng chúng, môn đồ pháp quyến và cư sĩ trong ngoài nước niềm tiếc thương vô hạn.

 Sau khi nhiễu kim quan, HT. Giác Giới và đại diện chư Ni trực thuộc Giáo đoàn I ghi sổ tang lưu niệm.

gd1-2

gd1-3

gd1-5

gd1-6

gd1-7

gd1-8

gd1-9

gd1-10

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan