CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn II: Lễ Dâng y ca-sa và tứ vật dụng

Nắng vàng sưởi ấm đầu non.

Y vàng trải pháp qua cồn tử sinh.

Trăng vàng chiếu ánh lung linh.

Thu vàng xưa ấy trang kinh khai nguồn.

Vu lan pháp tỏa mười phương.

Chúng sanh thoát khỏi con đường trầm luân.

Mục Liên đạo hạnh cao thâm.

Vâng lời Phật cứu mẫu thân thoát nàn.

Khai nguồn pháp hội Vu Lan.

Mở trang hiếu hạnh muôn ngàn đời sau.

dangy 14

Gương sáng hiếu hạnh của Ngài đại hiếu Mục Kiền Liên được truyền thừa tiếp nối đến nay ngày càng đậm nét thể hiện qua lễ hội Vu Lan Báo Hiếu, dâng cúng Pháp y ca-sa, tứ sự cúng dường chư tôn đức Tăng, Ni. Nhân dịp giải hạ tự tứ của chư Tăng Ni sau 3 tháng an cư thanh tịnh, thể hiện tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật, đạo tràng Tịnh xá Ngọc Xuân do Thượng tọa Giác Thạnh đương vi trụ trì có duyên lành được cung đón chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn II lần thứ 3 trong vòng 20 năm (1997-2017) tác lễ dâng cúng Pháp Y ca-sa và tứ vật dụng lên Tăng đoàn.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và long trọng với sự chứng minh của: HT. Giác Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự trưởng Giáo đoàn II; HT. Giác Sơn, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trị sự GĐ II; HT Giác Minh, giáo phẩm hệ phái, P hó trị sự GĐ II ; quí Thượng tọa: Giác Mẫn, Giác Khánh, Giác Mạnh Giáo phẩm Giáo đoàn II; Thượng tọa Giác Thạnh, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Bắc Bình, Trưởng ban Tổ chức đại lễ; cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn, Phật tử khắp nơi và đồng bào địa phương cũng hân hoan trở về tham dự buổi lễ.

Sau khi cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Chánh điện niêm hương bạch Phật, Phật tử Thuyền Ngọc và quí Phật tử trong ban nghi lễ đại diện cho Phật tử Tịnh xá Ngọc Xuân và các miền tịnh xá dâng lời tác bạch cúng dường Pháp Y, chúc mừng khánh tuế hạ lạp chư Tăng. Sau đó là nghi thức dâng cúng Pháp Y, ba vòng nhiễu Phật, cung bạch dâng y. HT. Giác Sơn thay lời chư tôn đức giáo phẩm thuyết giảng ý nghĩa cúng dâng y ca-sa lên Tăng đoàn. Hòa thượng nhắc lại bài kệ mặc y:

Lành thay áo giải thoát,

Áo ruộng phước vô thượng,

Vâng giữ Như Lai mạng,

Rộng độ hết quần sanh.

HT thuyết minh rằng: Chiếc y tỳ kheo còn có tên là phước điền y, y ruộng phước. Người tu xuất gia mặc cà sa là những bực nghiêm trì giới đức, đáng cúng dường, ai cúng dường cho nhà sư mặc cà sa thì được nhiều phước đức, đó là về ý nghĩa. Về hình thức, y ca sa do nhiều miếng vải đâu lại, trông giống như những khoảng đất trong một khu ruộng, nên kêu là phước điền y.

Nhân duyên đức Phật chế pháp y có điều tướng như thửa ruộng được ghi trong Ngũ phần luật như sau: “Bấy giờ, đức Thế Tôn cùng 1250 vị đại Tỳ -kheo du hành đến phương Nam. Từ trên núi nhìn xuống, thấy các thửa ruộng nước có bờ đắp xung quanh trông rất đẹp mắt, đức Phật nghĩ: "Các Tỳ-kheo của ta nên may y như những đám ruộng này". Rồi Phật hỏi Tôn giả A Nan:

- Ông có thấy các thửa ruộng này không?

- Bạch Thế Tôn, con đã thấy.

- Các Tỳ kheo nên mặc y như vậy, ông có thể thực hiện được không?

- Bạch Thế Tôn, con có thể làm được….

Đây là truyền thống tốt đẹp của người con Phật đối với việc hộ trì chánh pháp. Đồng thời, Ngài cũng ban pháp nhủ, nêu lên ý nghĩa của Đại lễ Vu lan báo hiếu và tán thán công đức của các chư Phật tử các miền Tịnh xá cùng về dự lễ hôm nay. Sau đó đại chúng Tăng chứng minh chú nguyện bằng bai kinh Phước Thí, Thành kính là phước báu…..

Lễ dâng cúng Pháp y và Tứ vật dụng lên Tăng đoàn khép lại sau phần cảm tạ của ban tổ chức.

Vào lúc 10 giờ 30 phút khóa lễ cúng dường trai Tăng cầu nguyện.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

dangy 1

dangy 2

dangy 3

dangy 4

dangy 5

dangy 6

dangy 7

dangy 8

dangy 9

dangy 12

dangy 10

dangy 11

dangy 13

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan