CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Các phái đoàn về tham dự Đại lễ Vu Lan PL. 2560

Cứ sau mỗi mùa An cư Kiết hạ là hàng Tăng Ni trong truyền thống khất sĩ vân tập về một trú xứ để tác pháp Tự tứ. Do duyên ấy, năm nay Giáo đoàn III đã tổ chức cho Đại lễ Tự tứ Tăng - Vu lan báo hiếu tại Tổ đình Nam Trung, Tịnh xá Ngọc Tòng thuộc Lương Sơn, Khánh Hòa.

Trên tinh thần ấy, chiều nay 13/7/ Bính Thân (2016) là ngày đầu tiên trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng nên các miền tịnh xá đã câu hội về nơi đây để tham dự Đại lễ. Vì thế chiều nay Ban tổ chức Đại lễ đã được vinh dự cung đón Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá, trải dài từ Bắc qua các tỉnh Duyên hải Trung phần đến các tỉnh Cao nguyên, đã hướng dẫn hàng xuất gia về nơi đây để tác pháp Tự tứ, cũng như hướng dẫn nam nữ Phật tử cùng về tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu. Hình ảnh Chư tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm Lễ đường để đảnh lễ Tam bảo, tác pháp cúng dường trong sự trang nghiêm thanh tịnh của đời sống phạm hạnh, sau những ngày An cư Kiết hạ, đã nói lên sự vững chãi của đời sống Thánh hạnh, và gợi lên trong lòng bá tánh phật tử một niềm hoan hỷ vô biên.

Và sau đây là hình ảnh các phái đoàn về tham dự:

IMG 4216 Copy

IMG 4220 Copy

IMG 4238 Copy

IMG 4243 Copy

IMG 4257 Copy

IMG 4260 Copy

IMG 4266 Copy

IMG 4237 Copy

IMG 4224 Copy

IMG 4205 Copy

IMG 4215 Copy

IMG 4288 Copy

IMG 4292 Copy

IMG 4197 Copy

IMG 4198 Copy

IMG 4186 Copy

IMG 4179 Copy

IMG 4184 Copy

IMG 4077 Copy

IMG 4274 Copy

IMG 4276 Copy

IMG 4270 Copy

IMG 4148 Copy

IMG 4208 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan