CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Lễ dâng y bát tại Tịnh xá Ngọc Hưng

Hoà trong không khí của Đại Lễ, sáng ngày 15/7/ Quý Mão (nhằm 30/8/2023), Lễ cúng dâng Y Bát Đại lễ Tự tứ Tăng - Vu lan Báo hiếu PL.2567 tại Tịnh xá Ngọc Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai diễn ra với hàng ngàn Phật tử khắp các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn III về tham dự.

Sau ba tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, hun đúc pháp thân huệ mạng, dồi dào năng lượng bình an, là thời điểm tốt nhất để bao chúng sanh đang lặn ngụp trong biển vô minh thống khổ quay về nương tựa, đây chính là thông điệp của buổi lễ dâng Y Ca Sa của hàng phật tử lên chư Tăng Ni, hàng xuất gia giải thoát.

Chứng minh cho lễ dâng Y Bát có: HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, đệ nhất chứng minh kiêm Trưởng ban trị sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu (Phú Yên); HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Tri sự Thường trực Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng (Khánh Hòa); HT. Giác Trong – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Khánh Hòa); HT. Giác Trí - Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định); HT. Giác Minh - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà (TP Đà Lạt); HT. Giác Thành – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc (GIa Lai); HT. Giác Tiến – Phó Tri sự kiêm Trưởng ban kiểm soát Giáo đoàn III, quyền trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (Đăk Lăk) cùng chư Tôn đức Tăng.

Về phía chư Tôn đức Ni có NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và hơn 3 hàng ngàn Phật tử khắp nơi trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu của mình đồng câu hội về tịnh xá ngọc hưng tham dự lễ.

Ca sa oai đức chi bằng,

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn.

Noi gương từ phụ Thế Tôn,

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn.

Ngày nay thiện tín các hàng,

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành.

Dâng y với tấm lòng thành,

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu.

Chiếc Y Ca Sa của người đệ tử Phật là một hình tượng thoát tục, nó không chỉ đơn thuần là một chiếc y che thân mà còn là một biểu tượng thanh cao giải thoát của Phật Giáo. Do vậy, Y Ca Sa cũng gọi là áo giải thoát hay phước điền y. Chiếc Y Ca Sa ấy gắng liền với đời sống của người xuất gia, vị hành giả nguyện ra khỏi nhà thế tục, nhà phiền não và nhà ba cõi bằng sự nỗ lực tinh tấn vun bồi mảnh vườn tâm của chính mình.

Mở đầu buổi lễ trong không khí trang nghiêm, dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử Thiện Hoà đã thay mặt cho các Phật tử dâng lên chư Tôn đức lời tác bạch.

Kính bạch chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni, hàng năm cứ mỗi độ gió heo may se lạnh, lá vàng rơi lát đát lòng chúng con lại se thắt khi nghĩ đến công ơn của hai đấng sanh thành.

Cha sanh ta, mẹ nuôi ta

Nhớ thương cha mẹ sót xa tấm lòng

Nuôi con cực khổ ẵm bồng

Trời cao vời vợi con mong đáp đền.

Hay như:

Cây có cội mới nảy cành xanh lá

Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông

Phàm có thân người ai cũng có tổ tông ông bà, cha mẹ, mùa Vu Lan đến làm chúng con xúc động khi nghĩ đến công ơn sâu dày của cha mẹ, mười tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm, công ơn ấy tựa trời cao, biển rộng không lấy gì đền đáp được. Noi theo hạnh hiếu của đức Mục Kiền Liền, hàng Phật tử tại gia chúng con sắm sanh tứ vật dụng cúng dường lên chư Tôn đức với tất cả lòng thành kính, với mong muốn tạo chút phước lành để hồi hướng đến cha mẹ hiền tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá vãng được sanh về các cảnh giới lành...

Ngay sau lời tác bạch của đại diện Phật tử, Hòa thượng Đệ nhất chứng minh có lời đạo từ đến toàn thể đại chúng: hàng năm vào ngày này chư Tăng Ni tề tựu về một trú xứ để tổ chức lễ Tự Tứ Tăng – Vu Lan Báo Hiếu nhằm tạo cho hàng Phật tử tại gia tác phước cúng dường. Nhờ công đức thiện sự này hồi hướng đến ông bà cha mẹ hiền tiền và ông bà cha mẹ bảy đời đã quá vãng. Chúng ta biết rằng cha mẹ đã tần tảo khuya sớm để nuôi dưỡng chúng ta từ thơ bé đến lúc trưởng thành, chín tháng cưu mang, ba năm bồng bế, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Do đó, chúng ta là người con lúc nào cũng biết ơn, nhớ ơn và đền ơn.

Hôm nay toàn thể Phật tử câu hội về Tịnh xá Ngọc Hưng với tâm niệm hiếu kính ông bà cha mẹ quá khứ cũng như hiện tại để làm tròn bổn phận của mình cũng như làm gương cho con cháu sau này. Được biết hiếu thuận với trời là mưa thuận gió hoà, hiếu cảm đến đất là vạn vật xanh tươi, hiếu đến người là phúc lành đem đến. Chúng ta mang thân này là vay nợ không biết bao nhiêu từ cha mẹ nên chúng ta cần phải làm tròn nghĩa vụ của người con là noi gương theo hạnh hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên tu hành cho đạt được đạo quả để nhờ đó có thể cứu độ cha mẹ thoát khỏi chốn khổ đau. Ngài Mục Kiền Liên muốn cứu rỗi được mẹ mình thoát khỏi chốn A-tỳ địa ngục là phải chờ đến sau ba tháng an cư chư tăng tu tập tinh tấn, dùng công đức ấy hồi hướng thì bà mới thoát khỏi chốn địa ngục. Từ đó, các hàng Phật tử theo đó thực hiện việc cúng dường, dâng Y bát tứ vật dụng lên chư Tôn đức sau thời gian an cư để cầu mong phước lành cho người thân đã khuất của mình. Hòa thượng tán thán công đức của quý Phật tử đã làm được thiện sự này để hồi hướng đến cha mẹ hiện tại được muôn điều phúc lạc, cha mẹ quá vãng được nhẹ nhàng siêu thoát, bản thân người thực hiện cũng có thêm phước báu thiện lành.

 

Sau lời giáo huấn của Hòa thượng chứng minh, hàng ngàn Phật tử theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức xếp hàng ngay ngắn nhiễu quanh tháp Phật và chư Tôn đức ba vòng theo lời Kinh dâng cúng y bát và Oai đức ca sa và tiến về lễ đài dâng Y Bát và Tứ Sự lên chư Tôn đức.

Sau khi đoàn dâng Y Bát và Tứ Sự xong, Hoà thượng chứng minh một lần nữa tán thán và chúc lành đến quý Phật tử. Sau cùng toàn thể chư Tôn đức cùng hoà âm tụng bài kinh Phước thí và hồi hướng phước lành đến quý Phật tử tham dự.

Buổi lễ kết thúc trong niệm hoan hỷ và an lành của chư Tôn đức và trên gương mặt của mỗi người đều toả ra niềm hân hoan khó tả và chắc chắn rằng bằng cách cúng dường thanh tịnh này trong lòng của mỗi người sẽ củng cố niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo và nhất là Đại lễ ý nghĩa như thế này.

Những hình ảnh của buổi lễ:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan