CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Lễ Tưởng niệm đức Thầy Giác An lần thứ 45

Sáng ngày 16/7/Bính Thân, thể theo truyền thống của Giáo đoàn, trước khi làm lễ Tưởng niệm đức Thầy Giác An, vị khai sáng Giáo đoàn III, chư Tôn thiền đức lãnh đạo hướng dẫn hàng xuất gia Tăng Ni trong Giáo đoàn thực hành hạnh khất thực hóa duyên để tưởng nhớ đến ân đức, công hạnh của đức Thầy.

Sau khi hành trì hạnh khất thực, chư tôn Hòa thượng lãnh đạo cùng đại chúng đã cử hành lễ Tưởng niệm ân đức giáo dưỡng, khai lập của đức Thầy. Trong buổi lễ có sự tham dự chứng minh của HT. Giác Hùng, Chứng minh giáo đoàn; HT. Giác Dũng, Chứng minh Giáo đoàn II, trụ trì Tịnh xá Ngọc Trang - Nha Trang; HT. Giác Phương, Chứng minh giáo đoàn; cùng chư tôn Hòa thượng lãnh đạo và hàng Tăng Ni trong giáo đoàn.

Vào đầu buổi lễ, HT. Giác Trí, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni giáo đoàn đã thay lời hàng lãnh đạo cung tuyên tiểu sử của đức Thầy để ôn lại công hạnh và khuyên nhắc tứ chúng khắc ghi ân đức cùng bài học về đời sống phạm hạnh.

Sau đó Đại đức Giác Tri, Phó ban Thư ký giáo đoàn đã thay mặt Ban Thư ký báo cáo về những thành quả mà Tăng Ni trong giáo đoàn đã làm được trong một năm qua để dâng lên cúng dường đức Thầy, và trình bày kế hoạch sinh hoạt của Tăng đoàn trong 6 tháng tới, ngưỡng nguyện đức Thầy chứng minh.

Tiếp đó Hòa thượng Giác Thành, Tri sự Phó kiêm Trưởng ban Tăng sự của giáo đoàn đã thay lời chư tôn Hòa thượng lãnh đạo đã chứng minh và có lời khích lệ, sách tấn đến với chư vị tân Tỳ-kheo và tân Sa-di nói riêng và hàng xuất gia Tăng Ni trong giáo đoàn nói chung trước khi hồi hướng kết thúc chương trình tưởng niệm đức Thầy Giác An lần thứ 45.

Và để kết thúc chương trình tưởng niệm, đại chúng Tăng Ni đã thọ trai trong chánh niệm để dâng lên cúng dường đức Thầy.

bs 1

BS4

bs 2

Bs3

DT1

DT2

DT3

DT5

DT6

DT8

DT9

DT10

DT13

DT14

DT15

DT19

DT20

DT21

DT22

DT23

DT24

DT25

DT26

DT27

DT28

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan