CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn V Hệ phái Khất sĩ tổ chức lễ Đại lễ Dâng y Casa - Vu Lan bồn

Sáng nay, 28-8-2015 (15-7-Ất Mùi), tại Tịnh xá Trung Tâm (Phú Lâm, Quận 6, TP.HCM), đã diễn ra lễ Vu Lan, Dâng y Casa.

txtt6 Copy

Buổi lễ dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Giác Cầu – Tăng trưởng Giáo đoàn V, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Bà Rịa - Vũng Tàu); HT. Giác Hà – Tri sự trưởng Giáo đoàn V, trụ trì Tịnh xá Trung Tâm (Phú Lâm, Q.6, TP.HCM); HT. Giác Minh – Viện chủ Tịnh xá Kỳ Viên (Chợ Lách, Bến Tre); HT. Giác Tùng – trụ trì Tịnh xá Ngọc Đa (Bà Rịa - Vũng Tàu); HT. Giác Ánh – trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa (Vĩnh Long) và sự tham dự của quý Thượng tọa, Đại đức Tăng trụ trì các tịnh xá, chư Tôn đức Giáo đoàn V cùng đông đảo Phật tử các miền tịnh xá.

Mở đầu chương trình Đại lễ là thời khất thực truyền thống của Hệ phái Khất sĩ. Quý Hòa thượng trong Ban Chứng minh đã hướng dẫn Tăng đoàn trì bình, khất thực, gieo duyên cho quý Phật tử trong mùa Vu Lan báo hiếu.

khat thuc 1

Tiếp đó, chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử đã đọc tụng thời kinh Vu Lan, ôn nhắc lại công ơn cha mẹ và cầu nguyện, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền và Cửu huyền Thất tổ được siêu sanh về miền an lạc.

Theo truyền thống từ thời đức Phật còn tại thế, sau 3 tháng chư Tăng kiết giới an cư, trong ngày mãn hạ an cư, noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Đại hiếu Mục Kiền Liên, quý Phật tử đã thành kính dâng cúng y Casa và tứ sự lên chư Tôn đức Tăng, thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân của người Phật tử tại gia hộ trì Tam bảo.

txtt4 Copy

txtt8 Copy

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện cho chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, HT. Giác Cầu đã ban đạo từ chứng minh, tán thán công đức của Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Ban Tổ chức lễ Dâng y – Vu Lan bồn (PL.2559 - DL.2015) của Giáo đoàn V và công đức của quý Phật tử cúng dường. Đồng thời, Ngài cũng sách tấn quý Phật tử về hạnh hiếu - truyền thống của người Việt Nam và của những người con Phật.

Tiếp sau lễ Dâng y Casa là lễ Cúng dường trai tăng. Quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng đã thọ nhận vật thực cúng dường và cầu nguyện đến quý Phật tử được an lành trong cuộc sống hiện tại và hồi hướng cho tất cả Cửu huyền Thất tổ, người thân quá vãng. Đồng thời, đại diện Ban Tổ chức - HT. Giác Pháp đã gửi lời tri ân đến chư Tôn đức Tăng, quý Phật tử đã trợ duyên cho buổi lễ Dâng y Casa – Vu Lan bồn (PL.2559 - DL.2015) của Giáo đoàn V được thành công viên mãn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan