CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất thực bước theo dấu chân Tổ Thầy

Theo chương trình buổi lễ Đại tường Cố Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và Lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang, vào lúc 7 giờ sáng hôm nay, ngày 12/7/2017 (nhằm 19/6/ Đinh Dậu), chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ thực hành pháp Khất thực xung quanh khu vực Pháp viện Minh Đăng Quang.

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy: “Khất sĩ là học trò khó xin ăn tu học. Khất sĩ là cái sống của chơn lý vũ trụ, mà tất cả chúng sanh đều là học trò cả thảy”. Hơn thế nữa, người tu cần phải đoạn diệt dần tham sân si và “ngoài Khất sĩ ra, không có pháp nào thứ hai để diệt tham sân si được”. “Tiếng Khất có nghĩa là xin, lẽ xin là chơn lý của vũ trụ, mà chúng sinh, kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí. Ai ai cũng đều là kẻ xin cả thảy…”. Người Khất sĩ “xin vật chất (vạn vật) để nuôi thân, xin tinh thần (các pháp) để nuôi trí”. “Khất sĩ đi xin ăn mà chẳng than van, không có gì hết mà chẳng than nghèo, đầu trần chân không, đội trời đạp đất, sương màn cỏ chiếu, mà chẳng bao giờ chán nản. Khất sĩ khuyên lơn người giàu, làm gương không không, tránh khổ cho người giác ngộ. Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ đường đi, khoe sự tốt đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy đến cho người”.

Khất sĩ hành pháp khất thực với ý nghĩa thiêng liêng như vậy nên từ lúc khai lập đường lối Hệ phái Khất sĩ, đức Tổ sư đã thực hành pháp Khất thực và chỉ dạy cho chư Tăng Ni tu học trong truyền thống Khất sĩ cũng trung thành với đường lối này.

Tuy trong bối cảnh xã hội ngày nay, chư Tăng Ni Hệ phái không thể thực hành rốt ráo pháp hành Khất thực này, song trong mỗi khóa tu hoặc tổ chức sự kiện Hệ phái, buổi sáng đầu tiên khai khóa lễ là đi khất thực hóa duyên.

Hơn 600 chư Tăng Ni Khất sĩ dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Hệ phái – HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Cầu, HT. Giác Dũng, HT. Giác Giới, HT. Giác Hà, HT. Giác Pháp… thanh thản bước chân khất thực, gợi lại hình ảnh giải thoát nhiệm mầu của Tăng đoàn thời Phật trong lòng Tăng chúng, Phật tử, nhân sinh ngày nay. Đây là bài học thiết thực về pháp vô tham, vô sân, vô si, vô cầu, vô trước để chúng sinh học mãi trong dòng sống bất tận này.

Bên kia là cao ốc ngất ngưỡng, xa lộ ồn ào, xa lạ; bên này là những bước chân thầm lặng, ấm áp tình người. Phật pháp vào đời, lợi ích nhân sinh là thế!

Thong thả từng bước chân,

Hằn lên dấu ngày cũ,

Tổ Thầy đã đi qua,

Dẫu mưa Đông nắng Hạ.

Bát đất hạt cơm góp,

Cho tâm lành nở hoa,

Chúng sinh thêm lợi ích,

Khất sĩ NHẬN và CHO.

Kt

Kthuc 5

Kthuc 6

Kthuc 7

Kthuc 2

Kthuc 8

Kthuc 9

Kthuc 10

Kt bs 1

Kt bs 2

Kt bs 3

Kt bs 4

Kt bs 5

Kt bs 6

Kthuc 12

Kthuc 13

Kthuc 14

Kthuc 15

Kthuc 16

Kthuc 17

Kthuc 19

Kthuc 20

Kthuc 21

Kthuc 22

Kthuc 23

Kthuc 24

Kthuc 25

Kthuc 27

Kthuc 26

Kthuc 28

Kt loc 1

BS 1

Kt loc 2

BS 5

Kthuc 4

Kthuc 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan