CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất thực và tưởng niệm đức Thầy Giác An

Sáng ngày 16/7 năm Giáp Ngọ, dưới sự hướng dẫn của quý Hòa thượng Giáo phẩm Giáo đoàn, chư Tôn đức Tăng Ni đã thực hành hạnh trì bình khất thực nhân mùa Tự Tứ Tăng – Vu Lan báo hiếu PL.2558 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Vạn – Vạn Ninh  Khánh Hòa.

IMG 1091

Đây là truyền thống có từ thời đức Phật, 26 thế kỷ trước vào mỗi buổi sáng đức Thế Tôn dẫn đoàn du Tăng trì bình khất thực, thọ nhận thức ăn của bá tánh tạo để cho người đời được phước báu từ việc cúng dường và có nhân duyên đến với Chánh pháp. Trong Chơn lý Khất Sĩ, Tổ sư Minh Đăng Quang đã day: “Xin để trau tâm dồi trí học hành, xác thân bỏ quên không lòng mến tiếc, chớ chẳng phải là sự tô đắp nung dồi sắc thịt huyễn ngã không công... Không phải vì đói khát sợ chết mà xin, người đi xin vật chất là làm cớ sự để bố thí tinh thần phước lạc, nhắc nhở độ khuyên người. Đi xin tức là bố thí pháp vậy. Mỗi ngày đi xin một lần, lập một công đức, dẫn đạo ban hành, dìu dắt chúng sanh, đền ơn chư Phật, lưu truyền chánh pháp”

Hôm nay, Chư Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ vẫn luôn noi theo gương hạnh Chư Phật, Tổ, Thầy làm người học trò khó xin ăn tu học, để gieo duyên hóa độ cho người. Hình ảnh chư Tôn Đức Tăng Ni với chiếc y bá nạp thanh thoát trên từng bước chân, an nhiên dưới ánh nắng ban mai nơi vùng đất Tu Bông – Khánh Hòa, là hình ảnh đại diện cho sự thoát ly khỏi những buộc ràng của đời sống thế tục, là hiện diện của sự cao cả và trong sạch của bậc tu hành giải thoát.

Hàng Phật tử áo trắng từ các miền tịnh xá câu hội về với lòng thành kính dâng những vật thực để tạo phước, và cũng là để xin cầu được học Pháp từ bậc Sa-môn Khất sĩ nhằm khai mở trí tuệ, thoát khỏi lầm mê.

Tiếp theo sau thời Khất thực là lễ tưởng niệm 43 năm ngày đức Thầy Giác An viên tịch. Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu, chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã hoài niệm về ân đức cao cả của bậc Thầy, người khai lập ra Giáo đoàn III. Hòa thượng Giác Tần đã tuyên đọc tiểu sử của đức Thầy, Thượng tọa Giác Duyên - Chánh thư ký Giáo đoàn đã đối trước chư vị Tôn túc, đã báo cáo thành tích của Giáo đoàn trong một năm qua. Sau lễ tưởng niệm là lễ cúng trai tăng để kết thúc Đại lễ Tự Tứ Tăng – Vu Lan báo hiếu PL. 2558 của Giáo đoàn III. Và Đại lễ đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của nam nữ Phật tử.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được, xin được trân trọng giới thiệu:

 

IMG 1099

IMG 1105

Chư Tăng Ni hành trì hạnh trì bình khất thực

IMG 1269

IMG 1283

IMG 1233

IMG 1235

IMG 1185

IMG 1249

IMG 1250

Từng bước thanh thoát trở về Tịnh xá Ngọc Vạn

IMG 1301

Sau khi khất thực về, chư Tôn thiền đức Tăng Ni trang nghiêm để chuẩn bị lễ tạ Tam Bảo

IMG 6808

IMG 6809

Chư tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn dâng hương làm lễ tưởng niệm đức Thầy

IMG 6818

IMG 6822

Chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử hành lễ tưởng niệm đức Thầy

IMG 6829

 

IMG 6825

Hòa thượng Giác Tần cung tuyên tiểu sử đức Thầy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan