CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tu Báo ân và lễ Dâng y tại Tịnh xá Ngọc Túc - Gia Lai

Trong Tam bảo tạng có ghi: Nếu có người muốn Phạm Thiên hay Đế Thích, hoặc muốn tất cả thiên thần ở trong nhà cho đến các bậc Thánh Hiền hộ trì thì hãy hiếu kính mẹ cha, cung dưỡng mẹ cha. Cha mẹ là bậc ân đức để ta cúng dường. Ơn cha mẹ như trời cao biển cả, hiếu đạo là nền tảng đạo đức chúng ta phải suốt đời lễ kính, cung phụng, dưỡng nuôi mà báo đáp ơn sâu cha mẹ, như ngàn nhánh sông đổ về đại dương. Cũng vậy, bằng nhiều phương pháp báo hiếu mẹ cha, dù ở nơi đâu, đi nữa.

Thể theo tinh thần đó, sáng ngày mùng 8/7 năm Bính Thân, đạo tràng TX. Ngọc Túc – Đăk Pơ, Gia Lai đã long trọng diễn ra lễ Dâng y ca-sa & Bông hồng cài áo.

Buổi lễ diễn ra có sự chứng minh của: HT. Giác Tần, chứng minh GĐ.III Hệ phái khất sĩ, trú trì TX. Ngọc Duyên - Bình Định; NT. Hiệp Liên, Trưởng quản sự Ni chúng GĐ.III, trú trì TX. Ngọc Trung - An Khê; NT. Cảnh Liên, Phó Quản sự Ni chúng GĐ.III, trú trì TX. Ngọc Túc; chư Tăng Ni và Phật tử các miền tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Với bổn nguyện cầu cho Cửu huyền Thất tổ nhiều đời và cha mẹ hiện tiền tăng long tuổi thọ, thiện nam tín nữ đã sắm sanh y phục,  tứ vật dụng dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, hiện tiền Tăng bảo chứng minh, nhất là chư Tôn đức Tăng Ni sau 3 tháng An cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm. Đó chính là miếng ruộng phước thanh tịnh cho hàng cư gia bá tánh gieo trồng.

Thế kỷ hôm nay phát triển về mặt trí thức xã hội nhân văn, chúng ta cần phải trở về với chính mình, sống hiếu hạnh với cha mẹ. Đây là ý niệm điều thiết yếu để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục xã hội cho nếp sống ngày càng Chân-Thiện-Mỹ. Ý niệm hiếu tâm có mặt mới là tiếng nói đích thực xuất phát từ trái tim dạt dào nhựa sống cho phụ mẫu song thân được sống động trường tồn vĩnh cửu: Vu lan mùa báo hiếu / Nhớ công ân sinh thành / Hoa cài lên ngực áo / Mênh mông tình mẹ cha.

Trong đạo từ của Hòa thượng chứng minh đã phân tích kỹ cho hàng Phật tử thế nào là Đại lễ Tự Tứ Tăng & Vu lan Báo hiếu. Hòa thượng nói: Mỗi độ thu về, sau 3 tháng an cư tập trung, chư Tăng Ni Hệ phái thường tập trung về các Giáo đoàn để làm lễ Tự Tứ và Vu lan Báo Hiếu. Riêng mỗi đạo tràng không phải vị cư sĩ nào cũng có điều kiện tham gia đại lễ, nên thông thường vị trụ trì tổ chức lễ Dâng y ca-sa và Bông Hồng cài áo nhằm tạo điều cho mỗi người con Phật hay cư gia bá tánh có thể tham dự và hiểu sâu hơn về ý nghĩa báo đáp tứ trọng ân. Trong đó có ân cha mẹ, ân Tam bảo Sư trưởng, ân quốc gia xã hội và ân chúng sanh vạn loại.

Được biết, từ sáng mùng 6 đến mùng 7 là khóa tu Báo ân dành cho chư Ni trú xứ và hàng Phật tử tại gia tụng kinh Vu lan cầu siêu cho Cửu huyền Thất tổ và những thai nhi. Đồng thời tụng kinh cầu an góp thêm năng lượng cầu nguyện cho thế giới an bình chúng sanh an lạc.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

NgocTuc VLan 1

NgocTuc VLan 2

NgocTuc VLan 3

7

NgocTuc VLan 5

NgocTuc VLan 6

NgocTuc VLan 7

NgocTuc VLan 8

NgocTuc VLan 9

NgocTuc VLan 10

NgocTuc VLan 11

NgocTuc VLan 12

NgocTuc VLan 13

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan