CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ Dâng y ở Tịnh xá Ngọc An - Song An, Gia Lai

Công cha nghĩa mẹ là tình cảm, là đạo lý cao đẹp nhất mà bất kỳ ai, dù quốc gia, dân tộc, tôn giáo và thời đại nào cũng ca ngợi và kính trọng. Thể theo đạo lý đó, cũng như lời Phật dạy về đạo hiếu làm con, ngày 9/7 năm Bính Thân, Tịnh xá Ngọc An - Song An, An Khê, Gia Lai tổ chức lễ Dâng y nhân mùa Vu Lan PL.2560.

Lễ cúng dường dâng y bát, tứ vật dụng cho chư Tăng, Ni sau mùa An cư là dịp để hàng Phật tử bày tỏ lòng tôn kính Tam bảo, đồng thời cầu nguyện cho Cửu huyền siêu sinh về cảnh giới an lành, cha mẹ hiện tiền sức khỏe bình an.

Buổi lễ có sự chứng minh của: HT. Giác Tần, chứng minh GĐIII Hệ phái khất sĩ, trú trì TX. Ngọc Duyên - Bình Định; NT. Hiệp Liên, Trưởng quản sự Ni chúng GĐ III, trú trì TX. Ngọc Trung - An Khê; NT. Cảnh Liên, Phó quản sự Ni chúng GĐIII, trú trì TX. Ngọc Túc; trên 40 Tăng Ni, 200 Phật tử các miền tịnh xá về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, HT. Giác Tần nói về ý nghĩa của lễ bông hồng cài áo. Đây là buổi lễ nhắc con cái nhớ đến công ơn dưỡng dục, sanh thành của cha mẹ, nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử không tham dự được Đại lễ Vu lan tỏ lòng hiếu thuận nên các miền tịnh xá tổ chức lễ bông hồng cài áo giúp quý Phật tử có điều kiện tham dự. Hòa thượng còn khuyên quý Phật tử còn cha mẹ thì phải sống hiếu thuận; cha mẹ đã khuất thì nhân mùa Vu Lan, sau khi an cư thúc liễm thân tâm, chư Tăng Ni đã thanh tịnh, cùng quay về cúng dâng tứ vật dụng mong vun bồi phước đức hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ sớm sanh về cõi an lành. Và trong cuộc sống hiện thời luôn hướng thiện, giúp đỡ mọi người để tạo công đức hồi hướng song đường.

Xin chia sẻ hình ảnh buổi lễ:

NgocAn 1

NgocAn 2

NgocAn 4

NgocAn 7

NgocAn 8

NgocAn 12

NgocAn 14

NgocAn 16

NgocAn 15

NgocAn 13

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan