CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ Mãn hạ và Vu lan báo hiếu ở Tịnh xá Ngọc Trung

Trải qua ba tháng An cư kiết hạ, sáng hôm nay ngày mùng 10/7/ năm Bính Thân (nhằm 12/8/2016) hơn 70 Ni chúng dưới sự chứng minh của HT. Giác Tần - chứng minh GĐ. III Hệ phái Khất sĩ, NT. Hiệp Liên - Trưởng quản sự Ni chúng GĐ.III, tổ chức lễ mãn hạ tại tịnh nghiệp đạo tràng TX. Ngọc Trung - thị xã An Khê, Gia Lai.

Sau cửu tuần tu học đích thực là nguồn năng lực quý báu làm nóng lại và bền vững hơn tinh thần thanh tịnh hòa hợp của Tăng-già. Hình ảnh những vị sa môn trong màu huỳnh y giải thoát, trì bình hóa duyên làm nức lòng người dân phố núi An Khê. Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy sự hưng thịnh của Phật pháp khi bà con đi đường cung kính dâng phẩm vật cho chư hành giả đã khép mình trong giới luật nghiêm minh sau mùa Kiết hạ, tạo nên một niềm tin sâu sắc vào hàng Tăng bảo.

Cũng từ niềm tin mãnh liệt này, cư gia bá tánh nô nức quay về đạo tràng TX. Ngọc Trung dâng y, bát cùng tứ vật dụng, cúng dường ba ngôi báu, mà hiện tiền là hàng Tăng-già hòa hợp.

Nhằm tạo điều kiện cho mọi người hiểu sâu hơn về ý nghĩa báo đáp mẹ cha không phải phụng dưỡng bằng tiền của, vật chất mà phải giúp cha mẹ quay về với niềm tin chánh pháp, sống tri kiến hiểu biết, không gieo ác nghiệp, không mê tín dị đoan, không làm đau khổ cho mình và cho người cũng như cộng đồng xã hội, chương trình bông hồng cài áo đã diễn ra sau lễ Dâng pháp y.

Trong Kinh Tăng Chi I chương 75 có dạy: “Này các Tỳ-kheo, có hai hạng người trả ơn không thể nào được. Thế nào gọi là hai ? Đó là mẹ và cha .Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm như thế suốt trăm năm cho đến một trăm tuổi, người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho cha mẹ. Và nếu đấm bóp, thoa, xức, tắm, rửa, gội, nơi đó mẹ cha có vãi đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy thì người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho cha mẹ .

Vì cớ sao? Vì rằng cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái, dưỡng nuôi chúng lớn, dạy dỗ chúng vào đời. Sữa mẹ mà những người con uống trong người đã lưu truyền luân hồi trong một thời gian dài, cái này là nhiều hơn chứ không phải nước trong bốn biển”.

Cho nên những người con sống hiếu thuận với cha mẹ chính là tấm gương sáng về đạo đức tâm linh cho thế hệ hôm nay và mai sau, công đức của người con cao quí nhất không gì bằng hiếu hạnh, và ngược lại tội lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Hiếu thuận thờ kính cha mẹ là hạnh đạo tốt lành, được cha mẹ mến thương người con đó sẽ được hạnh phúc nhân quả báo ứng vẹn toàn.

Nghe từ phố biển mờ khơi

Nghe qua phố núi ngọt lời mẹ ru

Vu lan dặm bước vào Thu

Hoa hồng hé nở nụ từ hiếu ân

Ơn cha nghĩa mẹ vô ngần

Thái Sơn đại hải sánh cân nào bằng.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận tại  buổi lễ:

NgocTrung 1

NgocTrung 2

NgocTrung 3

NgocTrung 4

NgocTrung 5

NgocTrung 7

NgocTrung 10

NgocTrung 11

NgocTrung 12

NgocTrung 13

NgocTrung 14

NgocTrung 17

NgocTrung 18

NgocTrung 19

NgocTrung 20

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan