CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ tắm Phật tại Tịnh xá Trung Tâm

Hòa cùng niềm vui chung với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tối mùng 8 tháng 4 năm Đinh Dậu – 2017, đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm – Bình Thạnh tổ chức lễ Tắm Phật, mở đầu cho tuần lễ chào mừng Phật đản PL.2561.

Chứng minh tham dự buổi lễ có: HT. Giác Tường – Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, TT. Minh Lộc – Phó Trụ trì tịnh xá, ĐĐ. Giác Hoàng – Phó ban Quản chúng tịnh xá; chư Tôn đức Tăng trú xứ; cùng đông đảo Phật tử gần xa.

Nghi thức niệm Phật, tụng kinh cúng dường Tam bảo theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ đã bắt đầu cho chương trình Tắm Phật đêm nay. Hòa cùng lời dẫn kinh của sư Giác Minh Tôn – dẫn chương trình, chư Tôn đức cùng đạo tràng đã tán tụng công đức Phật – Pháp – Tăng, âm vang và nhịp nhàng.

“Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam thế

Điều Ngự Như Lai

Cùng Hiền Thánh Tăng… ” (kệ Khánh đản)

Tiếp theo, chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa cùng chư Đại đức hướng dẫn Phật tử trang nghiêm làm lễ Tắm Phật.

“Con nay tắm gội Đức Như Lai

Trí sạch trang nghiêm, phước hiển bày

Chúng sanh năm trược lìa trần cấu

Chứng tâm thanh tịnh vốn xưa nay…” (kệ Tắm Phật)

Buổi lễ được kết thúc bằng thời pháp ngắn của Đại đức Giác Hoàng. Với ý nghĩa lễ tắm Phật, Đại đức đã giảng giải cặn kẽ để hàng Phật tử chúng con hiểu rõ hơn về lý, sự trong pháp Phật.

Pháp tắm Phật là phương tiện để giúp chúng ta gột rửa ngũ trược (kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược) để thân tâm được trong sạch như lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý “Tu và nghiệp”:

“Thân trong sạch ấy là xứ Phật

Miệng trong sạch ấy là Pháp Phật

Ý trong sạch ấy là con Phật

Tâm trong sạch tức là Đức Phật”.

Thành kính trọng ân lời dạy của Đại đức. Bài pháp hôm nay tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa, chúng con nhận ra đó là tất cả những gì chư Tôn đức muốn truyền đạt đến hàng Phật tử tại gia.

“Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay

txtt m8 1

Chánh điện được trang trí trang nghiêm

txtt

Lễ đài

txttm8 a

Chư Tôn đức quang lâm lễ đài

txtt m8 2

Chư Tôn đức và Phật tử trang nghiêm trước lễ đài

txtt m8 4

txtt m8 3

txtt m8 5

txttm8 b

Tụng kinh cúng dường Tam bảo

txttm8 c

HT. Giác Tường và chư Tôn đức tiến hành nghi thức tắm Phật

txttm8 d

txtt g

txtt h

txtt k

txttm8 e

Các em gia đình Phật tử Tâm Minh và Phật tử lần lượt tiến lên lễ đài tắm Phật

txttm8 f

txtt m8 6

Đại đức Giác Hoàng giảng về ý nghĩa lễ tắm Phật

txtt m8 7

txtt m8 8

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan