CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ Vu lan tại Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh

Nay ngày lễ cúng dâng y bát

Hàng thiện nam, tín nữ chúng con

Bốn phần tứ sự lo tròn

Cúng dường Tam bảo gieo bòn phước duyên.

Xin hồi hướng Cửu huyền Thất tổ

Sớm vãng sanh Tịnh độ Tây phương

Những người hiện tại miên trường

Tăng long phước thọ, am tường lý chân.

Nhờ Tam bảo ban ân nhỏ phước

Chúng con đều hưởng được Phật ân,

Được thêm sáng suốt tinh thần

Tròn đầy quả phúc, muôn phần bình an.

(Cúng dâng y bát – Nghi thức tụng niệm HPKS)

Hòa cùng ngày hội Vu Lan PL.2560, sáng mùng 10 tháng 7 Bính Thân (12/8/2016), Tịnh xá Trung Tâm – Bình Thạnh tổ chức lễ Dâng y cúng dường Tứ sự đến chư Tôn đức Tăng Ni sau 3 tháng An cư kiết hạ.

Chứng minh buổi lễ có: HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc, HT. Giác Ngộ - Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn, HT. Giác Thông, HT. Minh Bửu, HT. Minh Thuấn; chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng; quý NT. Kinh Liên, NT. Thông Liên, cùng sự tham dự của chư Tôn đức Ni Hệ phái và đông đảo Phật tử gần xa.

Trước khi lễ Dâng y chính thức diễn ra, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện, lễ Phật và tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho chúng sanh muôn loài, âm siêu dương thới.

Ban đạo từ chứng minh công đức cúng dường của hàng Phật tử, HT. Giác Tường đã tán thán và nhắc lại hạnh hiếu của Bồ-tát Đại hiếu Mục Kiền Liên. Noi gương Ngài, phận con trò phải luôn ghi nhớ để làm tròn bổn phận của người con trong gia đình cũng như trong cửa Đạo.

Với ý nghĩa ngày Vu Lan, HT. Giác Toàn đã có đôi lời chia sẻ đến đại chúng về hình ảnh người con đôi vai cõng cha mẹ làm xúc động lòng người. Công ơn cha mẹ cao rộng như trời biển, làm người con hiếu đạo là phải hướng cha mẹ về chánh pháp, tìm đến đời sống tâm linh, mới đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhân đó, Hòa thượng xác định ngày lễ Vu lan hàng năm ở Tịnh xá Trung Tâm từ nay sẽ diễn ra vào mùng 10 tháng 7 âm lịch. Hòa thượng cũng mong Phật tử khắp nơi ghi nhớ để hàng năm trở về đạo tràng Tịnh xá dự ngày hội lớn.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Giác Ngộ khởi niệm cùng đại chúng hòa âm tụng đọc bài kinh Phước thí "Thành kính là phước báu / Quên mình là cội phước / Phước là sự bố thí..." góp phần thành công cho buổi lễ.

Hình ảnh của buổi lễ:

TXTT 1

TXTT 7

Cung thỉnh chư Tôn Hòa thượng quang lâm chánh điện

TXTT 8

TXTT 9

TXTT 10

TXTT 11

TXTT 3

TXTT 12

Chư Tôn đức lễ Phật, tụng kinh cầu nguyện

TXTT 15

TXTT 14

TXTT 4

TXTT 16

Lễ Dâng y tại giảng đường Minh Đăng Quang

TXTT 17

TXTT 18

txtt Copy

Phật tử Thông Ngọc tác bạch cúng dâng y ca-sa

TXTT 0

Phật tử thành kính đội y, tứ sự cúng dường Tăng bảo

TXTT 19

TXTT 20

TXTT 21

HT. Giác Tường ban đạo từ chứng minh

TXTT 23

TXTT 24

TXTT 25

HT. Giác Toàn chia sẻ ý nghĩa ngày lễ Vu lan

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan