CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật tử dâng Y cúng dường nhân Đại lễ Tự Tứ Tăng – Vu Lan báo hiếu

Theo truyền thống Phật Tăng xưa, sau 3 tháng an cư kiết hạ, quý nam nữ Phật tử tại gia thuộc hệ Phái Khất sĩ lại câu hội về, chuẩn bị Y Bát, vật dụng tứ sự cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni để gieo trồng hạt giống phước đức.

Trên tinh thần đó, ngày 15/7 năm Giáp Ngọ, dưới thời tiết nắng nóng vùng núi Tu Bông, đông đảo Phật tử các miền tịnh xá đã hợp phước dâng Y cúng dường đến chư Tôn Đức nhân mùa Tự Tứ Tăng – Vu Lan báo hiếu PL.2558 được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Vạn. Buổi lễ dưới sự chứng minh của quý Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn: Hòa thượng Giác Hùng - Chứng minh Giáo đoàn; Hòa thượng Giác Tần - Chứng minh Giáo đoàn; Hòa thượng Giác Thuận - Trưởng ban trị sự Giáo đoàn; Hòa thượng Giác Minh - Phó trưởng BTS Giáo đoàn, đặc trách hướng dẫn Phật tử.

Sau khi Phật tử dâng cúng Y bát, tứ sự với tất cả tấm lòng chí thành, Hòa thượng Giác Minh đã thay lời chư Tăng ban bố những lời Pháp nhũ để phước báu mà Phật tử gieo trồng được thành tựu rốt ráo, bởi chỉ có ngọn đèn Chơn Lý của Phật mới soi rọi và mang lại lợi ích đến cho con người, biến phiền não thành Bồ đề.

Đối với Phật giáo, chiếc Y cà sa thể hiện sự trân trọng và cũng là chiếc áo giáp tượng trưng cho giới luật của người xuất gia. Cho nên đối với người Phật tử tại gia, việc dâng cúng y và tứ sự cho chư Tăng chính là thể hiện lòng hộ trì Tam bảo cùng tỏ lòng hiếu kính với mẹ cha, tổ tiên bằng phước báu hồi hướng từ tâm nguyện cúng dường.

Sau đây là những hình ảnh ghi lại được trong buổi lễ dâng y:

 1

2

3

4

5

6

7

7b

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan