CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

PV. Minh Đăng Quang: Lễ Tưởng niệm 62 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Sáng ngày 09-3-2016 (nhằm ngày 01-2-Bính Thân), lễ Tưởng niệm 62 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đã được diễn ra trang nghiêm tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Quận 2 TP.HCM) dưới sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Hòa thượng giáo phẩm Hệ phái: HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Phúc, quý Hòa thượng Giáo phẩm Giáo đoàn IV và sự tham dự của chư Tôn đức Tăng Ni giáo đoàn IV, cùng đông đảo quý Phật tử các miền tịnh xá cùng câu hội về.

Sau khi dâng hương cúng dường, để tưởng nhớ ân đức của Tổ sư, Hòa thượng Thích Minh Bửu, đại diện Ban Tổ chức đối trước chư Tôn Hòa thượng chứng minh, cung tuyên lại tiểu sử và cuộc đời hành đạo của đức Tổ sư. Hơn 60 năm trôi qua, kể từ ngày Tổ sư vắng bóng, từ 100 Tăng Ni và hơn 20 ngôi tịnh xá thì ngày nay, Hệ phái Khất sĩ đã có đến hơn 500 ngôi tịnh xá và hàng ngàn Tăng Ni kế thừa truyền thống “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

Thượng tọa Minh Ngạn cung đọc bài thơ "Mặc khải thuyền trăng" của Hòa thượng Giác Toàn sáng tác nhân tưởng niệm 62 năm ngày Tổ sư vắng bóng.

"ĐỨC từ vô lượng hoằng trì độ sanh

TỔ tổ hiển hóa gương lành

SƯ sư ấn thọ cao thanh phép đời

MINH huệ nhuần rạng nơi nơi

ĐĂNG đèn chơn lý sáng soi thế trần

QUANG huy chuyển độ phàm nhân"

Trong không khí trang nghiêm đậm tình hiếu đạo, Hòa thượng Giác Tường thay mặt cho chư Tôn đức Giáo phẩm ban đạo từ chứng minh.

Hòa thượng Minh Thuấn thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ đến chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và quý quan khách, Phật tử.

Cuối cùng là thời khóa tụng kinh cúng dường Tam bảo.

Hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

 MG 3641 Copy

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm lễ đường

 MG 3645 Copy

 MG 3649 Copy

 MG 3658 Copy

 MG 3667 Copy

Niêm hương cúng dường Tam Bảo

 MG 3671 Copy

 MG 3677 Copy

 MG 3681 Copy

 MG 3682 Copy

 MG 3683 Copy

 MG 3685 Copy

HT. Minh Bửu cung tuyên tiểu sử Tổ sư

 MG 3687 Copy

 MG 3713 Copy

 MG 3698 Copy

 MG 3715 Copy

TT. Minh Ngạn đọc thơ của HT. Giác Toàn

 MG 3732 Copy

HT. Giác Tường ban đạo từ

 MG 3751 Copy

 MG 3753 Copy

HT. Minh Thuấn thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

 MG 3759 Copy

 MG 3762 Copy

Hồi hướng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan