CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sa-di, Tập sự Giáo đoàn III trì tụng Chơn Lý Tổ sư Minh Đăng Quang

Nhằm giúp lớp học trò Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự tân xuất gia tu học hiểu được truyền thống Khất sĩ, tư tưởng của Hệ phái Khất sĩ, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III đã khuyến khích hàng hậu học trùng tụng thuộc lòng những quyển Chơn Lý trong bộ Chơn Lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Nhân lễ Vu Lan báo hiếu tại Tịnh xá Ngọc Tâm (Bình Thuận), tối ngày 15/ 7/Ất Mùi, buổi trùng tụng Chơn Lý được diễn ra. Chứng minh lễ trùng tụng có quý Tôn đức: TT. Giác Hành, ĐĐ. Giác Hoàng, NT. Hiệp Liên, NS. Dung Liên, SC. Hiếu Liên. 

Lớp học trò Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự tân xuất gia là đội ngũ kế thừa phụng sự đạo Pháp trong tương lai. Vì thế, chư Tôn đức hàng Giáo phẩm rất quan tâm đào tạo và bồi dưỡng đạo hạnh, trau dồi oai nghi, truyền trao kiến thức cơ bảo về Phật học. Đây chính là sự tri ân và báo ân của chư Tôn đức Giáo phẩm giáo đoàn đối với Tam Bảo, đối với Tổ sư Minh Đăng Quang và Đức Thầy Giác An – vị khai lập Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ.

Buổi trùng tụng Chơn Lý được diễn ra rất trang nghiêm và đầy ý nghĩa, với sự hoan hỷ của các chú Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự. Sau đây là danh sách các vị phát tâm trùng tụng với các bài sau:

1. Sa-di Giác Minh Mẫn đệ tử của TT. Giác Năng (TX. Ngọc Hưng, Đồng Nai):  Võ trụ quan, Ngũ uẩn, Lục căn, Khất sĩ.

2. Huệ Năng (được đổi pháp danh là Giác Minh Thông sau khi lên Sa-di),đệ tử của ĐĐ. Giác Hiếu (Tịnh xá Ngọc Minh – huyện Hàm Tân, Phan Thiết, Bình Thuận): Võ trụ quan, Thập nhị nhơn duyên, Bát Chánh đạo, Chơn như, Đạo Phật).

3. Liên Đạm, đệ tử của Sư cô Hiếu Liên (TX. Ngọc Chánh, EaHleo, Đăk Lăk): Tâm, Chánh pháp, Nguồn đạo lý.

4. Mỹ Hành, đệ tử của NT. Hiệp Liên (TX. Ngọc Trung, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai): Khất sĩ, Nhập định.

5. Ngọc Triết, đệ tử của NS. Dung Liên (TX. Ngọc Lương, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận): Ngũ uẩn.

 1 Copy2 Copy

3 Copy

4 Copy

5 Copy

6 Copy

7 Copy

8 Copy

9 Copy

10 Copy

11 Copy

12 Copy

13 Copy

14 Copy

15 Copy

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan