CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sinh hoạt ngày 14/07/Bính Thân tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Chánh niệm tỉnh thức trong mỗi lúc là nếp sống thanh cao của người xuất gia giải thoát. Và phương pháp thiền hành, thiền tọa mà chư Tôn đức Tăng Ni thực tập với mục đích tạo nên tâm định củng cố, tri kiến và giới luật được viên mãn như đức Tổ sư dạy trong Chơn lý Nhập Định số 14: “Định tức là mật, trong mật định có chứa linh, giác và thần. Cho nên gọi định năng sanh chơn huệ và giới. Định là chánh, loạn là tà, nên mới có tên chánh định; và cũng là có chánh mới có định, chánh định là Niết-bàn, tâm người trở lại chánh định chơn như sau khi toàn giác, gọi là Như Lai hay là Phật.” 

Lúc 7h30’ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn hướng dẫn hội chúng Tăng Ni đi khất thực như truyền thống để tạo duyên lành với vạn dân bá tánh ở vùng đất thiêng liêng mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang nối truyền từ Phật, Tăng xưa.

“Pháp khất thực dạy người bố thí

Cùng dạy mình chơn lý không tham.”

Vulan9

Vulan15

Vulan10

Vulan11

Vulan16

Vulan14

Với tinh thần “Một miếng khi đói, một gói khi no” nên chư Tôn đức đã phát quà hỗ trợ đến quý bà con có hoàn cảnh khó khăn trong vùng.

Sau khi chứng minh phát quà, chư Tôn đức Tăng Ni trang nghiêm cử hành lễ an vị Tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại giảng đường.

Buổi trưa, chư Tăng Ni chánh niệm quán xét khi thọ lãnh thức ăn, vật uống của hàng bạch y tín thành dâng cúng, và chú tâm hồi hướng phước lành đến với người hiện tiền cũng như quá vãng từ lâu.

Vulan2

Đến 13h30, Hòa thượng Giác Giới - Trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang chứng minh trao truyền quy giới cho hàng cư sĩ Phật tử hữu duyên. Hòa thượng đã giảng giải về ý nghĩa Tam quy và Ngũ giới một cách cặn kẽ để giới tử tân thọ hiểu rõ để ứng dụng vào đời sống từ thân, miệng, ý để cho giới đã lãnh thọ không bị sứt mẻ, vỡ vụn.

Vulan5

Tiếp theo chương trình sinh hoạt, Đại đức Giác Tín và chư Tăng hướng dẫn cho quý Phật tử trì tụng kinh Vu lan bồn nhân mùa báo hiếu. Ngoài ra, quý Phật tử còn tụng đọc kinh Tam bảo và Sám hối theo chương trình ấn định.

Vulan7

Vulan6

Vulan17

Vulan20

Nhân mùa Vu Lan, TT. Giác Tây, TT. Giác Đăng, ĐĐ. Giác Tín, ĐĐ. Giác Hiển đã giảng giải về phương pháp tri ân, báo ân đối với hai đấng sinh thành đúng theo tinh thần nhà Phật. Và chư Tôn đức giảng sư còn hướng dẫn những phương pháp tu tập mà đức Thế Tôn đã giáo hóa nhằm giúp cho Phật tử hóa giải nỗi khổ niềm đau do duyên nghiệp bất thiện từ trước chi phối.Vulan19

Vulan21

Vulan22

Vulan3

Vulan4

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan