CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thuyết giảng kinh pháp trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan báo hiếu

Sau khi kết thúc chương trình thiền tọa, Ban tổ chức Đại lễ muốn giúp cho hàng thiện nam tín nữ về tham dự Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan báo hiếu thâm nhập và thấu hiểu giáo pháp Phật-đà nên đã cung thỉnh chư tôn Hòa thượng lãnh đạo có lời sách tấn, khuyên nhắc và giải bày kinh pháp. Chính thỉnh nguyện ấy, lúc 8h đêm 14/7/Bính Thân, Hòa thượng Giác Trong Trị sự Phó kiêm Trưởng ban hoằng pháp của Giáo đoàn đã thay mặt cho hàng lãnh đạo có lời giải thuyết về ân đức Cha Mẹ thông qua tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục-kiền-liên.

Thông qua tấm gương hiếu hạnh ấy, Hòa thượng đã nhấn mạnh đến thâm ân của hai đấng sanh thành, và khuyên nhắc mọi người ý thức hơn về hai vị Phật đang hiện hữu ngay trong cuộc sống gia đình, đó là Cha và Mẹ. Đồng thời Hòa thượng phân tích cho mọi người thấy được những điều mà chúng ta có được ngày hôm nay là tất cả do công ơn của hai đấng sanh thành, bởi Cha Mẹ đã chăm sóc ta từ bước đi chập chững, dìu dắt vào đời và trao cho ta hành trang để thừa tự gia tài sự nghiệp. Cho nên chúng ta phải thấy và có bổn phận tôn kính, phụng dưỡng hai vị Phật này một cách chu toàn, cũng như hằng khắc ghi ân đức to lớn ấy.

GP3

GP2

GP5

GP6

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan