CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Bửu: An vị tôn tượng Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền

Sáng 6/7 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 6/8/2019), chư Tôn đức Tịnh xá Ngọc Bửu (TP. Tuy Hòa – Phú Yên) đã trang nghiêm tổ chức lễ An vị tôn tượng Kim thân 2 Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền bằng đá.

Quang lâm chứng minh và chú nguyện có: HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu; HT. Giác Phùng – Phó Tri sự Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong – Phó Tri sự Giáo đoàn III; hơn 30 chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Trong không gian linh thiêng, chư Tôn đức Hòa thượng chứng minh đã niệm hương cầu nguyện. Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã lễ Kim thân tôn tượng đức Phật và 2 vị Bồ-tát, nhiễu 3 vòng quanh Kim thân tôn tượng, tụng kinh cầu nguyện…

Sau đó, đại chúng đã được nghe những lời Pháp từ của HT. Giác Trong về công hạnh của 2 vị Bồ-tát, cũng như 10 đại nguyện của các Ngài. Hòa thượng nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của việc HT. Giác Hùng đã đưa Kim thân tôn tượng 2 Ngài về an vị tại đây cho đại chúng chiêm bái, đảnh lễ. Với những ý nghĩa lớn đó, Hòa thượng khuyến tấn đại chúng hãy cố gắng hơn nữa trong việc tu học, hành trì trên bước đường giải thoát.

Phổ Hiền và Văn Thù là hai đại Bồ-tát được nói đến nhiều trong Kinh Hoa Nghiêm. Nếu như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai bậc Đại Bi, Đại Dũng thì Phổ Hiền là Đại Hạnh và Văn Thù là Đại Trí.

Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho Chân Lý, còn Văn Thù tượng trưng cho Chân Trí, lý trí dung thông. Phổ Hiền tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã. Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi, còn Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Do đó, đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng Bi, Trí viên mãn cho nên hai Ngài thường có mặt bên phải và bên trái đức Phật Thích Ca.

Được biết 2 tôn tượng Bồ-tát và các vật dụng thờ cúng xung quanh đều bằng đá của Phú Yên được các mạnh thường quân cúng dường có giá trị gần 200 triệu.

Nhân buổi lễ An vị Kim thân 2 vị Bồ-tát, Phật tử đã cùng nhau dâng cúng phẩm vật lên chư Tôn đức Tăng Ni trong buổi thọ trai vào buổi trưa.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan