CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Hương TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Vu lan báo hiếu

Mùa Vu lan báo hiếu hằng năm là dịp để nhắc nhở những người con Phật noi theo gương hiếu hạnh của đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát mà chu toàn bổn phận và phát huy hơn nữa tâm hiếu và hạnh hiếu của mình đối với đấng sinh thành hiện đang còn hiện hữu trên thế gian này. Ngày 28/8/2017 nhằm ngày 07/7âl năm Đinh Dậu, Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Hương tổ chức Lễ Vu lan và dâng pháp y ca-sa bằng tất cả tâm thành, kính dâng lên cúng dường chư Tôn thiền đức Tăng Ni sau mùa An cư kiết hạ.

Đến chứng minh cho buổi lễ dâng pháp y ca-sa có: Hòa thượng Giác Phương, Chứng minh BTS Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang. Cùng chư Đại đức Tăng, chư Ni sư và chư Tôn đức Ni các tịnh xá trong tỉnh Đăk Lăk đã hoan hỷ quang lâm chứng minh công đức Lễ Dâng y ca-sa của thiện nam tín nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Hương.

Mở đầu, nghi thức niệm hương cúng Phật, theo nghi thức truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, tiếp đến các em GĐPT dâng hoa và cài hoa hồng lên chư Tôn đức giáo phẩm hiện diện và Phật tử.

Thay mặt cho thiện nam tín nữ tịnh xá, cư sĩ Thiện Trung, Trưởng ban Hộ trì Tam bảo dâng lời tác bạch cúng dường. “Hôm nay đầy đủ duyên lành, trong mùa Vu Lan báo hiếu, thiện nam tín nữ Tịnh xá Ngọc Hương chúng con xin thành kính dâng lên chư Tôn đức những tấm y ca sa và vật phẩm tứ sự mà chúng con đã chuẩn bị trong nhiều tháng qua do sức lao động chân chính của chúng con tạo ra. Ngưỡng mong chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa và Đại đức Tăng Ni rủ lòng lân mẫn chứng minh nạp thọ. Trước là để chư Tôn đức có thêm phương tiện trên bước đường hoằng pháp độ sanh, sau là xin chư Tôn đức ban rải phước lành chú nguyện cho cha mẹ nhiều đời và Cửu huyền Thất tổ của chúng con thấy rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ, siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố. Ngưỡng mong oai lực vô cùng từ bi chú nguyện. Nguyện hồi hướng công đức này, cầu cho tất cả chúng sanh kẻ âm được siêu thoát, người dương được an cư lạc nghiệp, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nguyện cầu Tam bảo bủa đức từ bi ban ơn tế độ, gia hộ chúng con thiện nguyện tùng tâm, sở cầu như ý.

Nhớ xưa Đức Mục Kiền Liên

Nương nhờ Tăng chúng cứu liền mẫu thân

Nay con sắm các lễ phần

Kính nhờ Tăng Bảo từ tâm chú nguyền.

Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi Tịnh xá Ngọc Hương thân yêu. Được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, trên 200 Phật tử đã được tắm mình trong dòng suối từ bi và thực hành pháp dâng y ca-sa và vật phẩm tứ sự.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Giác Phương thay mặt chư Tôn giáo phẩm và đại chúng Tăng Ni ban đạo từ chứng minh công đức, phước báu của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng chánh pháp, thể hiện tinh thần hiếu tâm của mỗi người con Phật để làm tròn câu hiếu đạo trong mùa Vu Lan thắng hội đối với đấng sinh thành và Cửu huyền Thất tổ… Nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai.

Xin chia sẻ hình ảnh ghi nhận của buổi lễ:

NgocHuong 1

NgocHuong 2

NgocHuong 3

NgocHuong 4

NgocHuong 6

NgocHuong 7

NgocHuong 8

NgocHuong 10

NgocHuong 11

NgocHuong 12

NgocHuong 13

NgocHuong 14

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan