CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh khai đàn Dược Sư

Tối mùng 6 tháng Giêng năm Bính Thân (nhằm ngày 13/2/2016), Hòa thượng Viện trưởng Tu viện Sera Mey cùng Tăng đoàn Phật giáo Tây Tạng đến thăm viếng đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm – Bình Thạnh.

Kyabje a2

Hòa thượng Giác Tường và Hòa thượng Kyabie Gosok Rinpoche

Kyabje a

Thượng tọa Minh Thành tiếp đoàn Phật giáo Tây Tạng

Hòa thượng Giác Tường, Thượng tọa Minh Hóa, Thượng tọa Minh Lộc, Thượng tọa Minh Thành cùng quý Thượng tọa, Đại đức Tịnh xá Trung Tâm và Pháp viện Minh Đăng Quang đã tiếp đón Ngài và Tăng đoàn trong tình Pháp lữ.

Kyabje a1

Nhân dịp đạo tràng khai đàn Phật Dược Sư Lưu Ly, Hòa thượng Kyabie Gosok Rinpoche cùng chư Tôn đức và Phật tử đạo tràng Liên Hoa Tuyết, đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm tụng kinh cầu cho quốc thới dân an, đồng thời cầu an diên thọ cho Hòa thượng Giác Toàn hiện đang nghỉ dưỡng bệnh ở Tây Úc.

Sau thời kinh Dược Sư, trước khi hồi hướng, Hòa thượng cùng Tăng đoàn Tây Tạng tụng thời kinh ngắn bằng tiếng Tây Tạng để cầu an cho Hòa thượng Giác Toàn.

Kyabje b

Kyabje d

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan