CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Minh Đăng Quang: Chương trình Lễ tưởng niệm Đức Tổ sư vắng bóng lần thứ 63

Tinh thần biết ơn, đền ơn trong đạo Phật luôn gắn liền với nếp sống của người con Phật. Dù đó là xuất gia hay tại gia cũng nghĩ đến bốn ơn nặng “Ơn cha mẹ, ơn Tam bảo sư trưởng, ơn quốc gia xã hội, ơn chúng sinh vạn loài”. Và chính tinh thần này đã hình thành nên ý thức chân, thiện, mỹ, và cũng là dấu hiện của bậc đại nhân, như trong kinh Tăng Chi tập I có dạy: “Ðối với bậc chân nhân, thiện nhân, hai đặc tính này sẽ được biết đến, đó là biết ơn và đền ơn đúng pháp.”

Để làm cho tăng thượng nếp sống thanh cao của người đệ tử Khất sĩ nên Tăng Ni Hệ phái nói chung và Giáo đoàn I nói riêng hướng về ngày lễ tưởng niệm đức Tổ sư; vị Tổ sư đã khai sơn đạo Phật Khất sĩ. Và năm nay Giáo đoàn I lấy Tổ đình Minh Đăng Quang làm nơi diễn ra lễ tưởng niệm 63 năm vắng bóng, chương trình gồm hai ngày là 29 – 01/02/Đinh Dậu.

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ TƯỞNG NIỆM 63 NĂM ĐỨC TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG vắng bóng (1954 - 2017)

* Ngày 29 tháng Giêng năm Đinh Dậu.

 • 3 giờ 30: Thức chúng
  • 4 giờ - 5 giờ 30: Thiền hành - thiền tọa
  • 6 giờ: Điểm tâm
  • 7 giờ 30: Khất thực hóa duyên truyền thống
  • 10 giờ 45: Cúng ngọ và thọ trai
  • 14 giờ - 15 giờ: Tụng kinh
  • 15 giờ 15 - 16 giờ 30: Thuyết pháp
  • 19 giờ 30 - 22 giờ: Pháp đàm

* Ngày mùng 01 tháng 02 năm Đinh Dậu.

 • 3 giờ 30: Thức chúng
  • 4 giờ - 5 giờ 30: Thiền hành - thiền tọa
  • 6 giờ: Điểm tâm
  • 8 giờ 30: Cung đón chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, các huyện, thị, thành và quý Quan khách.
  • 9 giờ 00: Lễ chánh thức tưởng niệm Đức Tổ Sư

- Niệm Phật cầu gia bị

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

- Cung tuyên lược sử

- Dâng trầm tưởng niệm

- Cảm tạ, hồi hướng

 • 10 giờ 30: Lễ chứng minh trai ngọ
 • 12 giờ 00: Hoàn mãn

TD MDQ5

TD MDQ4

TD MDQ6

TD MDQ7

TD MDQ1

TD MDQ2

TD MDQ3

 

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan