CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tọa thiền trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan báo hiếu

Để tiếp nối chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan báo hiếu, Chư tôn Lãnh đạo Giáo đoàn đã chỉ dạy đại chúng Tăng Ni tiếp tục phát huy tinh thần An cư thông qua hình ảnh tọa thiền để làm gương cho bá tánh noi theo.

Vâng theo lời dạy của chư tôn Hòa thượng lãnh đạo, Đại đức Giác Hoàng đã hướng dẫn chư Tăng Ni cùng nam nữ Phật tử hành trì thiền tọa, nhưng do khung cảnh Lễ đường không cho phép nên chư Ni đã không thể cùng thiền tọa với chúng Tăng. Trước khi đi vào thực hành, Đại đức đã lược nói tinh yếu về việc hành thiền để giúp cho hàng Phật tử hiểu và biết phương cách tọa thiền để phát triển tâm chánh niệm và lộ trình đoạn trừ những phiền não cấu uế, để sống với an vui và xa rời khổ đau. Đây cũng là cơ duyên cho hàng thiện nam tín nữ có điều kiện thấu hiểu con đường tu tập hơn, và cũng là giúp cho mọi người gieo duyên với Pháp hành thông qua thiền tập để biết cách chuyển hóa khổ đau ngay trong cuộc sống thường nhật.

TT1

TT2

TT3

TT4

TT6

TT7

TT8

TT9

TT11

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan