CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trùng tụng Chơn lý trong chương trình Đại lễ

Bên cạnh việc giúp cho hàng Phật tử có cơ hội tìm học và phát triển tri thức Phật học, Ban tổ chức Đại lễ cũng đã giúp cho hàng xuất gia có cơ hội hiểu hơn về nguyên bản những lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang qua việc trùng tụng lại bộ Chơn lý. Tinh thần này đã được triển khai cách đây vài năm nên kỳ Tự tứ Tăng năm nay số lượng tham gia trùng tụng Chơn lý đã có sự gia tăng, với số lượng 9 vị (3 Tăng, 6 Ni).

Chương trình năm nay, Chư tôn Hòa thượng lãnh đạo đã chỉ đạo cho Đại đức Giác Hoàng, Phó ban Giáo dục Tăng Ni của Giáo đoàn, chủ trì và hướng dẫn. Tăng Ni tham gia đã trùng tụng một cách mạch lạc và rõ ràng, đã để lại ấn tượng lớn trong lòng Phật tử tham gia hộ trì, dù việc trùng tụng đến khuya (23h) nhưng nam nữ Phật tử vẫn ở lại khá đông để hộ trì và ủng hộ tinh thần cho chư vị.

Kỳ này có 3 vị Tăng tham gia trùng tụng như: TK. Giác Minh Mẫn tụng quyển Võ trụ quanKhất sĩ; sư Giác Minh Tỉnh tụng quyển Khất sĩ; và sư Giác Minh Phong tụng Tánh ThủyChơn Như. Còn 6 vị Ni như: Liên Viễn tụng quyển Thập nhị nhân duyênLục căn; Liên Viện đọc quyển Bát chánh đạo; Liên Triết tụng bài Trên mặt nước; Mỹ Hành tụng quyển Y bát chơn truyền; Mỹ Luyện tụng bài Tánh thủy và Mỹ Đạo tụng quyển Võ trụ quan.

Kết quả ấy sẽ giúp cho chư vị Tăng Ni trẻ có được cơ duyên tiếp cận với Chơn lý và hiểu hơn về giáo pháp cùng đường lối Khất sĩ. Điều này cũng giúp cho thế hệ kế thừa giảm thiểu được sự sai lệnh với con đường của Tổ Thầy, cũng như phát huy được đường lối Khất sĩ.

TTCL1

TTCL2

TTCL5

TTCL6

TTCL7

TTCL8

TTCL10

TTCL11

TTCL12

TTCL13

TTCL14

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan