CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An Giang: Ngày thứ 2 khóa tu của chư Tăng các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI

Theo thời khoá tu học mỗi ngày tăng đoàn thực hành chánh niệm trong mỗi oai nghi hành trì. Sáng nay hành giả thiền tọa tại vườn hoa có nhiều thắng tích cuộc đời Đức Phật, với không gian yên tĩnh, bình minh vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua khe cành cây, những cơn gió thoảng qua nhè nhẹ làm cho hành giả như được tắm mát trong tịnh thủy của pháp an lạc thiền định, giúp hành giả được an trú trong sự tỉnh thức dẫn đến hiện tại lạc trú, sau khi xả thiền.

Tiếp theo những bước thiền hành mỗi hành giả thu thúc oai nghi, giữ tâm chánh niệm theo từng bước chân, đến khi mãn thời khoá.

Buổi học pháp, trạng thái tâm hành giả còn hân hoan trong thiền vị. Thượng tọa Giác Nhuận trình bày kinh Tăng Chi Bộ 1, chương 3 phẩm Hạt Muối, phẩm Hội chúng: qua lời dạy Thế Tôn có ba Hội chúng để nói lên Hội chúng xuất gia những đặc điểm quan trọng là luôn gắn liền với Tăng già.

Do vậy hành giả cần nương tựa tu tập. Không phải Hội chúng nào cũng thanh tịnh hoà hợp. Theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, Hội chúng lý tưởng là những trưởng lão thành tựu giải thoát, tràn đầy trí tuệ và từ bi, hướng đến giải thoát chứng quả, đây là Hội chúng tối thượng. Còn nếu chúng ta sống với Hội chúng bất hoà, luôn luôn hưởng thụ dục lạc, đây là Hội chúng thứ hai bất hoà hợp. Còn Hội chúng thứ ba là Hội chúng hoà hợp, sống chung theo sáu pháp hoà kính, dù khổ cũng hướng đến sống với Tăng thân tu tập chứng bốn thánh quả.

Buổi trưa, hành giả độ ngọ trong chánh niệm quán tam đề, ngũ quán: nguyện không làm ác, nguyện tu thiện pháp, nguyện độ hết chúng sanh. Bát cơm công lao tín chủ, xét đức hạnh người tu, dứt trừ thất tình, thức ăn là món thuốc, sớm thành tựu tứ quả. Trong buổi cơm chánh niệm hành giả ăn cơm đầy cảm xúc trong thiền vị, thân tâm rất tịnh lạc.

Trong khóa tu, hành giả chỉ tịnh trong tỉnh thức, chánh niệm, không để tâm hôn mê nhờ vậy giấc ngủ không có ác mộng, mệt mỏi lúc thức dậy các hành giả tinh thần khinh an.

Buổi chiều, trong giờ pháp đàm mỗi hành giả trình bài kinh nghiệm tu tập cũng như những vướng mắc để trải nghiệm sâu sắc trong hành trì.

Sau thời thiền tọa thiền hành tối, Thượng tọa Giác Nhuận có thời pháp dành cho Phật tử với để tài “chữ nghiệp trong đạo Phật”. Nghiệp là hành động tạo tác từ ba nghiệp: thân, khấu, ý. Trong ba nghiệp thể hiện 10 điều lành hay điều ác, tạo thành nghiệp nhân hay quả, rồi nghiệp dẫn đi trong vòng lục đạo luân hồi. Người tu là dùng giới, định, tuệ để xây dựng nền móng vô lậu giải thoát vượt ngoài tam giới không còn bị nghiệp chi phối dẫn đến khổ đau chấm dứt sanh tử luân hồi.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan