CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban tổ chức và chương trình Tang lễ cố Trưởng lão Giác Linh

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ CỐ TRƯỞNG LÃO GIÁC LINH

 

I. BAN CHỨNG MINH

1. Trưởng lão Giác Chiến, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Liên, phường Nhơn Hưng

2. Hòa thượng Giác Tần, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; Chứng minh Giáo đoàn III; Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên – phường Đập Đá.

II. BAN TỔ CHỨC

1. TRƯỞNG BAN:

Hòa thượng Giác Tần - Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên – phường Đập Đá.

2. PHÓ BAN:

- Đại đức Giác Trực, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn – TP. Quy Nhơn.

- Đại đức Giác Ngôn, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên – P. Nhơn Hưng

- Phật tử Trần Văn Xích

3. THƯ KÝ:

- Đại đức Giác Phước, Phó Thư ký BTS GHPGVN thị xã An Nhơn.

- Giác Minh Hội

4. THỦ QUỸ:

- Sư cô Mẫn Liên

5. BAN TRẦN THIẾT:

- Đại đức Giác Sanh

- Đại đức Giác Bổn

- Đại đức Giác Ngọc

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Bình

6. BAN XƯỚNG NGÔN:

- Đại đức Giác Sanh

- Đại đức Giác Phước

7. BAN THÔNG SỰ:

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Bình

8. BAN TỤNG KINH:       

Giác Minh Hội

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Bình

9. BAN ẨM THỰC - TRAI SOẠN:

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Bình

10. BAN TRẬT TỰ:

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Bình

11. BAN DI KIM QUAN:

- Tổ 6, khối 1, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ TRƯỞNG LÃO GIÁC LINH

 * Ngày 25 tháng 06 năm Đinh Dậu (Ngày 18 tháng 07 năm 2017):

- 14 giờ 30       : Niêm hương bạch Phật

- 15 giờ 00       : Lễ Nhập quan

- 16 giờ 00       : Lễ Thọ tang

- 17 giờ 00       : Phúng điếu - Luân phiên tụng niệm

* Ngày 26 tháng 06 năm Đinh Dậu (Ngày 19 tháng 07 năm 2017):

- 04 giờ 00       : Công phu khuya

- 06giờ 30       : Tiểu thực

- 08 giờ 00       : Lễ Phúng điếu luân phiên tụng niệm

- 11 giờ 00       : Thọ trai

- 13 giờ 30       : Phúng điếu

- 17 giờ 00       : Dược thực

- 18 giờ 00       : Luân phiên tụng niệm

- 21 giờ 00       : Chỉ tịnh

* Ngày 27 tháng 06 năm Đinh Dậu (Ngày 20 tháng 07 năm 2017):

- 04 giờ 00       : Công phu khuya

- 06 giờ 00       : Tiểu thực

- 07 giờ 00      : Cung nghinh chư Tôn thiền đức quang lâm

- 07 giờ 30      : Lễ truy niệm (có chương trình riêng)

- 08 giờ 00    : Lễ Cung tống Kim quan đến Đài hỏa táng TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan