CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Trị sự GHPG Vĩnh Long thăm viếng và cúng dường Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 25/05/Mậu Tuất (nhằm 08/07/2018), HT. Thích Như Tước – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã hướng dẫn chư Tăng, quý Phật tử các đạo tràng trực thuộc Tổ đình Chùa Long Phước;  Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn I, chư Đại đức hiệp cùng quý Phật tử tại các miền Tịnh xá liên hệ Giáo đoàn; Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Tân; Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ và quý nam nữ Phật tử các Đạo tràng của hai huyện đến viếng thăm, cúng dường Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang.

HT. Giác Giới – Thiền Chủ cùng chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường đã tiếp đón, chứng minh cho các phái đoàn. Vì tinh thần “Đoàn kết hoà hợp Trưởng dưỡng đạo tâm Trang nghiêm Giáo hội”, vì sự hưng thịnh của Phật pháp, vì lợi ích cho số đông, nên chư Tôn đức lãnh đạo đã hướng dẫn hơn 1000 Phật tử trực thuộc các Tự viện, Tịnh xá trở về Hạ trường Hệ phái Khất sĩ được tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, để trợ duyên cho Tăng chúng tu học trong suốt mùa An cư Kiết hạ được thành tựu mục tiêu phạm hạnh.

Hoà thượng ghi nhận tấm lòng thương tưởng đến hàng hậu học của chư Tôn đức, cũng như niềm tin chân chính của quý nam nữ Phật tử vào hàng Tăng bảo uy nghiêm.

“Như vậy, nơi Tăng chúng
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Ðược sống chơn hạnh phúc.”

Cuối cùng, Hoà thượng cầu chúc cho các phái đoàn Phật tử được chư Tôn đức hướng dẫn luôn an lành trong giáo pháp của đức Thế Tôn.

HT. Như Tước thăm viếng và cúng dường Hạ trường

Hòa thượng Thiền chủ đáp lễ

Phật  giáo huyện Bình Tân tác bạch dâng lễ cúng dường Hạ trường

Phật  giáo huyện Long Hồ tác bạch dâng lễ cúng dường Hạ trường

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan