CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Trị sự và Phân ban Ni giới GHPG tỉnh Gia Lai viếng thăm Hạ trường Tịnh xá Ngọc Trung

Ngày 11/08/2017 (nhằm 20/06 nhuần năm Đinh Dậu), Hạtrường Tịnh xá Ngọc Trung thị xã An Khê - Gia Lai đã vô cùng hoan hỷ cung đón Ban Trị sự và Phân Ban Ni Giới GHPG tỉnh Gia Lai quang lâm đến thăm viếng.

Dẫn đoàn có: Thượng tọa Trí Thanh - Chánh Thư ký BTSPG tỉnh; Thượng tọa Giác Hiền - Trưởng Ban Văn hóa BTSPG tỉnh; Đại đức Giác Khánh - Phó Thư ký BTSPG tỉnh; Ni trưởng Hạnh Thiện - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Sư cô Minh Kiểu - Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, cùng chư Thiện nam Tín nữ Phật tử tỉnh Gia Lai đồng về thăm viếng.

Bắt đầu buổi thăm viếng, Sư cô Hoa Liên - Thư ký trường Hạ trình bạch thành quả tu tập trong thời gian qua lên chư Tôn đức liễu tri. Tiếp theo đạo từ của Thượng tọa Trí Thanh, đại diện chư Tôn đức trong đoàn đã có lời sách tấn về sự tu tập của Ni chúng Hạtrường. Đồng thời, chư Tôn đức tán dương tinh thần làm đạo của Ni trưởng Hiệp Liên đã tạo điều kiện cho đại chúng có nơi tu tập nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Tăng đoàn. Thượng tọa nhấn mạnh: “Sau một thời gian dài hoằng dương giáo pháp, 3 tháng An cư sẽ giúp chúng ta có được thời gian để cùng nhau thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, nghiên cứu kinh điển, trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Thời gian chuyên tu này sẽ giúp ta nhìn lại chính mình, xem mình còn khuyết chỗ nào mà trau dồi cho tốt thêm hơn”. Để hành giả hiểu rõ trách nhiệm của một sứ giả Như Lai, Thượng tọa còn nhắn nhủ đại chúng về tinh thần tu tập và hãy tinh tấn nghiêm trì giới luật trang nghiêm, vì Phật pháp có được xương minh hay không đều nhờ chư Tăng Ni. Mỗi người chúng ta phải là một cộng tác viên đắc lực trong việc hoằng dương chánh pháp, mỗi người là vị Thầy hướng đạo tốt cho cư gia bá tánh noi theo. Cuối cùng Thượng tọa cầu chúc Ni trưởng cùng chư hành giả một mùa An cư tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành quả tốt để đền ơn Thầy Tổ. 

Đại diện chư Tôn đức trong Ban Trị sự, Thượng tọa Giác Hiền trao quà đến chư hành giả. Cuối cùng Ni trưởng Hiệp Liên - Hóa chủ Hạ trường tri ân chư Tôn đức đã giành thời gian thăm viếng, sách tấn sự tu học cho chư Ni Hạ trường.

BTSthamvieng1

BTSthamvieng2

BTSthamvieng3

BTSthamvieng4

BTSthamvieng5

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan