CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Quỹ Pháp học Khất sĩ 2016

Chiều ngày 12/10/2016 (nhằm 12/9 năm Bính Thân), tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Quận 2 – TP. HCM, nhân sự kiện HPKS họp mặt chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, với sự có mặt đông đủ của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và nam nữ Phật tử, Quỹ Pháp học Khất sĩ đã tổ chức trao học bổng đến Tăng Ni sinh đang theo học trong và ngoài nước .

DDPhuoc DDMDiep

Tại buổi lễ, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Điệp thay mặt Ban Thư ký và Thủ quỹ thông qua danh sách Ban Chủ nhiệm - báo cáo thu chi trong năm qua và kế hoạch chi phát trong năm nay cụ thể như sau:

1. Quỹ tồn năm 2015:220.630.121 đồng (Hai trăm hai mươi triệu, sáu trăm ba chục ngàn, một trăm hai mươi mốt đồng).

2. Số tịnh tài do chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử góp phần tính đến 12/10/2016 là 395.190.000 đồng (Ba trăm chín mươi lăm triệu, một trăm chín chục ngàn đồng).

Tổng cộng Quỹ tồn và năm 2016 là: 615.820.121 đồng (Sáu trăm mười lăm triệu, tám trăm hai chục ngàn ngàn, một trăm hai mươi mốt đồng).

3. Chi trong năm 2016: 520.250.000 đồng (Năm trăm hai chục triệu, hai trăm năm chục ngàn đồng).

+ Tăng Ni sinh du học: 16.500 USD tỷ giá 2.250.000đ = 371.250.000 đồng

- 25 vị đang học tại Ấn Độ : 300 USD /vị = tổng số tiền 7.500 USD

- 24 vị đang học tại Miến Điện: 100 USD /vị = tổng số tiền 2.400 USD

- 12 vị đang học tại Trung Quốc: 100 USD/vị = tổng số tiền 1.200 USD

- 11 vị đang học tại Thái Lan: 200 USD /vị = tổng số tiền 2.200 USD

- 09 vị đang học tại Tích Lan: 300 USD /vị = tổng số tiền 2.700 USD

- 1 vị đang học tại Đài Loan: 3 00 USD /vị = tổng số tiền 300 USD

- 1 vị đang học tại Singapore : 200 USD /vị = tổng số tiền 200 USD

+ Tăng Ni sinh trong nước: 149.000.000 đồng

- 8 vị xuất sắc: 3.500.000đ/ vị = 28.000.000 đ (85% tổng số điểm trở lên).

- 8 vị giỏi: 3.000.000đ/ vị = 24.000.000 đ (80% tổng số điểm trở lên).

- 1 2 vị khá giỏi: 2.500.000đ/ vị = 30.000.000 đ (75% tổng số điểm trở lên).

- 4 vị khá: 2.000.000đ/ vị = 8.000.000 đ (65 % tổng số điểm trở lên).

- 17 vị đang nội trú HVPGVN tại TP.HCM X 1.000.000đ/vị = 17.000.000 đ (Có đơn. Một số vị không có đơn sẽ bổ túc sau).

- 22 vị có học lực trung bình X 1.000.000đ/ vị = 22.000.000 đ.

Sau phần báo cáo, đại diện chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Chủ nhiệm đã trực tiếp trao tịnh tài đến các học Tăng học Ni hiện diện trong buổi lễ, những vị vắng mặt sẽ được gởi đến sau.

4. Quỹ được ủng hộ: Để Quỹ Pháp học Khất sĩ ngày càng phát triển lớn mạnh, chư Tôn đức đã thương tưởng, quý Phật tử đã ủng hộ ngay trong buổi lễ tổng số tịnh tài là 265.550.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm năm chục ngàn đồng).

Cụ thể như sau:

Chư Tôn đức Tăng GĐ. II: 10.000.000đ

Chư Tôn đức Tăng GĐ. III: 30.000.000đ

Chư Tôn đức Tăng GĐ. V: 30.000.000đ

Ni giớiTổ đình Ngọc Phương: 30.000.000đ

Chư Ni Phân đoàn 1 - GĐ IV: 40.000.000đ

TX. Ngọc Ban - Đăk Lăk: 20.000.000đ

HT. Giác Hà . V: 20.000.000đ

TT Giác Thanh GĐ. V: 20.000.000đ

TT. Minh Lộc . IV: 10.000.000đ

       ĐĐ. Giác Hoàng -GĐ III: 5.000.000đ 

ĐĐ. Giác Hiếu . III: 10.000.000đ

ĐĐ. Giác Minh . VI: 5.000.000đ

ĐĐ. Giác Trực . II: 3.000.000đ

ĐĐ. Minh Bửu . IV: 2.000.000đ

SC. Tiến Liên (TX. Ngọc Đức - VT) : 10.000.000đ

PT. Lan Ngọc (TX. Trung Tâm - Phú Lâm): 10.000.000đ

PT. Phước Ngọc (TX. Ngọc Quang Đăk Lăk): 10.000.000đ

PT. TX. Lộc Uyển  Q. 6 : 550.000 đ

Với số tịnh tài được chư Tôn đức Tăng Ni từ các miền tịnh xá và Phật tử bốn phương góp phần, hy vọng rằng sang năm 2017, Quỹ Pháp học Khất sĩ có điều kiện ủng hộ học phí cho chư huynh đệ đang học hệ Cao đẳng và Trung cấp Phật học (nơi nào có đóng học phí).

Đại diện Quỹ Pháp học Khất sĩ thành kính đảnh lễ chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã ủng hộ và cảm niệm công đức của quý Phật tử đã góp phần tịnh tài để Quỹ Pháp học Khất sĩ tiếp tục được làm nhiệm vụ nối kết tình cảm cao quý giữa chư Tôn đức với thế hệ Tăng Ni trẻ và nuôi dưỡng Tăng tài này. 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan