CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết Phật sự của Ni giới HPKS – Tổ đình Ngọc Phương năm 2014

SAM 1525
Chư Tôn đức Giáo phẩm NGKS - an cư kiết hạ 2014

Ni giới Hệ phái Khất Sĩ (NGHPKS) trong năm 2014 vừa qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát và trực tiếp của các Ban Trị sự tỉnh, Thành hội Phật giáo địa phương, tích cực đóng góp vào thành quả chung của Giáo hội qua một số mặt Phật sự cụ thể như sau:

- Về tổ chức Tăng sự, luôn củng cố, kiện toàn tổ chức. Ni giới Hệ phái Khất Sĩ hiện có 1.161 Ni chúng (tính từ Sa-di trở lên), 202 ngôi tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, và 32 cơ sở đang làm thủ tục xin gia nhập Giáo hội.

- Về Hoằng pháp, mở thêm nhiều khóa tu Bát quan trai những nơi có điều kiện, mở rộng đạo tràng để giảng dạy và hướng dẫn Phật tử tu học ở các tự viện, tịnh xá, nhất là các vùng sâu xa như: Cà Mau, Hộ Phòng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Phan Thiết, Ninh Hòa, Hội An, Bình Phước, Châu Đốc, Hà Tiên…

- Về Giáo dục, theo thống kê mới nhất (tháng 12/2013), hiện có: 31 Tiến sĩ Phật học (đã xong: 24, đang học: 7); 18 Thạc sĩ (đã xong: 10, đang học: 8); 244 Cử nhân và Cao đẳng (157 CN, 87 CĐ); 21 Cao cấp Giảng sư…

Ni giới Hệ phái Khất Sĩ hiện có một lớp Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Ngọc Phương trực thuộc BTS GHPGVN Q. Gò Vấp, đã hình thành và sinh hoạt gần 10 năm nay, mỗi khóa hai năm, nay là khóa thứ 5, năm thứ hai, có 31 Ni sinh đang theo học.

KhoaTu16-Bemac5
Chư Tôn đức Ni khất thực hóa duyên - khóa tu truyền thống 16 - TX. Ngọc Uyển

- Trong những năm qua, cùng chư Tăng Khất sĩ thể hiện lời dạy của Tổ sư là “nên tập sống chung tu học”, chư Tôn đức Ni hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ đã tổ chức mỗi năm trung bình 4 khóa tu truyền thống cho chư Ni, mỗi khóa một tuần lễ, đến nay đã 16 khóa. Cụ thể trong năm 2014 có bốn khóa tu do bốn đơn vị đăng cai tổ chức, đó là: TX. Ngọc Khánh - Long Khánh, TX. Ngọc Tín - Đà Lạt- Lâm Đồng, TX. Ngọc Tâm - Long An, và TX. Ngọc Uyển - Đồng Nai.

IMG 5430 Copy
- Về Văn hóa, kêu gọi chư Ni cộng tác bài viết và hình ảnh cho ấn phẩm Đuốc Sen một năm 3 kỳ, trang mạng www.daophatkhatsi.vn của Hệ phái và www.nigioikhatsi.net Ni giới Khất sĩ; đóng góp bài trong Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư vắng bóng 60 năm. Một vài tác phẩm dịch thuật và hiệu đính có giá trị đã được xuất bản như:

1. Bộ Kinh Hoa Nghiêm do NS. Tuệ Liên, NS. Nguyện Liên và SC. Nghiêm Liên hiệu đính, Viện NCPHVN tại TP. Hồ Chí Minh xuất bản;

2. “Phật giáo & Trí thức ngày nay” tập I & II do NS. Nguyện Liên và SC. Thoại Liên phiên dịch, NXB. Hồng Đức;

3/ “Tâm và Đạo, Hiểu sâu tâm mình và Con đường tâm linh” của Tỳ-kheo Thanissaro, SC. Liên Trí dịch, NXB. Đà Nẵng.

Ban dịch thuật cũng đang phân công nhau triển khai dịch 28 ngôi Tịnh xá tiêu biểu của Ni giới có liên quan dấu ấn của Tổ sư và của cố Ni trưởng đệ I đã đăng trong quyển “100 Ngôi tịnh xá tiêu biểu” của Hệ phái, NXB. Tổng hợp TPHCM 2014, sang tiếng Anh và tiếng Hoa.

TXNgocPhuong-1 Copy

- Là tu sĩ, cũng là một công dân đất nước, Ni giới Hệ phái Khất Sĩ vận động các Phật tử tại gia cũng như tu sĩ xuất gia, kết hợp lời dạy của Phật với cách sống, học tập và làm việc theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sống với tinh thần mình vì mọi người, mọi người vì mình, “Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng” như lời di huấn của cố Ni trưởng đệ I. Do vậy, trong năm qua về mặt Từ thiện Xã hội, Ni giới hệ phái Khất Sĩ luôn hết sức chăm lo giúp người nghèo, bệnh hoạn, có hoàn cảnh neo đơn, tặng tập vở, học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ đồng bào dân tộc, ủng hộ Hoàng Sa - Trường Sa… để chia sẻ phần nào với những nỗi lo toan của chính quyền địa phương, chăm sóc cho quần chúng nhân dân khó khổ chung quanh mình, kêu gọi những tấm lòng vàng cùng chung tay hỗ trợ đóng góp ủy lạo tại TP. Hồ Chí Minh và vùng sâu, vùng xa: nhà tình nghĩa, nhà tình thương, gạo mì cho dân trong dịp Tết Nguyên Đán v.v… Tổng số tiền thống kê 116/ 202 tự viện của Ni giới HPKS trong năm 2014 là 30.113.887.000đ (ba mươi tỷ một trăm mười ba triệu tám trăm tám mươi bảy triệu đồng).

- Tổ đình Ngọc Phương với truyền thống tổ chức ACKH hằng năm, được sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Tôn giáo TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN Q. Gò Vấp cũng như các cấp chính quyền địa phương, chư Ni Khất sĩ tại các quận huyện trong Thành phố cũng như chư Ni của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ các tỉnh hai miền Nam Trung đã tập trung về Tổ đình Ngọc Phương để An cư kiết hạ.

Số lượng hành giả ACKH của Trường hạ Ngọc Phương năm 2014 là 158 vị (100 vị tại trú xứ + 58 vị các tỉnh về ). Nếu tính luôn số tập sự Ni 35 vị thì số lượng tham dự hạ trường là 193 vị.

Chư Ni tùng hạ tại TXNP là 100 vị (gồm chư Ni Khất sĩ một số quận trong TP. HCM như: chư Ni Q. Gò Vấp, Q. Bình Thạnh, Quận 10, Q. Thủ Đức, chư Ni Khất sĩ tỉnh Đồng Nai như Biên Hòa, Định Quán, Long Thành, …)

Nhằm giúp hành giả an cư thăng hoa Giới – Định – Tuệ, Ban Chức sự Trường hạ đã cung thỉnh các bậc cao Tăng thạc đức như: HT. Thích Trí Quảng, HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn… Ngoài ra, Ban Chức sự Trường hạ còn tạo điều kiện cho chư Ni hiểu thêm về tình hình đất nước, chủ trương chánh sách hiện hành của Đảng và Nhà nước ta bằng cách mời các vị lãnh đạo Mặt trận TQTP, Ban Tôn giáo TP, Hội Liên hiệp PNTP, Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp… đến Tịnh xá Ngọc Phương triển khai trong mùa An cư kiết hạ.

Trong tinh thần hộ trì Tam Bảo, quý Ni trưởng Ni sư trong hàng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ ở các tỉnh thành xa xôi của hai miền Nam Trung đất nước, mỗi tuần trung bình hai đến ba vị luân phiên về trực Hạ, hỗ trợ với quý Ni trưởng, Ni sư Ban Chức sự Trường hạ Ngọc Phương để dẫn chúng, kiểm tra, sách tấn chư Ni tu học trong các thời khóa tụng kinh, kinh hành, thiền tọa.

- Một số vị thuộc Ni giới Hệ phái Khất Sĩ được tham gia giảng dạy tại Học viện PGVN TP. HCM, và trường Phật học của một vài tỉnh, tham gia vào các tổ chức hoạt động đoàn thể Mặt trận, Phụ nữ ở Trung ương và địa phương.

Đó là một số nét thành quả khiêm tốn mà Ni giới Hệ phái Khất Sĩ có được bằng tất cả sự cố gắng đóng góp công sức của mình vào thành quả chung của Hệ phái Khất Sĩ và GHPGVN trong thời gian qua.

Kiến nghị:

Mặc dù được sự quân tâm của quý Ni trưởng và Ban Điều hành rất cố gắng, nhưng tình hình lớp Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Ngọc Phương rất bấp bênh, thường có nguy cơ tan rã. Vì Ni sinh cần có bằng Trung cấp Phật học để được chánh thức thi vào Học viện PGVN, nên sẵn sàng bỏ lớp Sơ cấp để ghi danh vào các trường Trung cấp nơi nào khai giảng.

Hơn nữa, giáo lý biệt truyền của Hệ phái: Chơn Lý của Tổ sư, Luật nghi Khất sĩ và những áng văn thơ của Ni trưởng đệ I (NT. Huỳnh Liên) chúng con cần triển khai cho Ni trẻ. Bên cạnh đó, số lượng Ni chúng Hệ phái Khất Sĩ du học về ngày càng đông, chúng con muốn xin một môi trường cho các vị được nghiên cứu giảng dạy để vừa góp phần vào xây dựng Tam Bảo ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp lợi đạo, ích đời trong lòng Giáo hội. Do vậy, chúng con đang xin với GHPGVN, cụ thể là GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng con được nâng lớp Sơ cấp Phật học (2 năm) thành lớp Sơ Trung Phật học (4 năm). Đó là tất cả lòng mong mỏi chân thành của Ni giới HPKS chúng con.

Kính báo cáo đến toàn thể hai chúng Tăng – Ni HPKS liễu tri để hỗ trợ. Chúng con cũng mong được sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, có tiếng nói tác động, để Ban Trị sự GHPGVN và Ban Giáo dục Tăng Ni TP. Hồ Chí Minh chấp thuận giải quyết cho chúng con được như sở nguyện.

Chúng con thành kính tri ân.

TM. GIÁO PHẨM NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ THƯỜNG TRỰC
KIÊM TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

Ni trưởng THÍCH NỮ NGOẠT LIÊN

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan