CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 15

Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15 do Giáo đoàn III đăng cai tổ chức tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đà được thành công viên mãn.

Trước giờ lễ Bế mạc chính thức, chư Tôn thiền đức thực hành hạnh khất thực hóa duyên truyền thống. Lộ trình đi từ Tịnh xá Ngọc Đà – 02 Tô Vĩnh Diện – Hai Bà Trưng – Ngô Quyền – Tịnh xá. Với giới đức trang nghiêm đạo hạnh làm nức lòng bà con Phật tử TP. Đà Lạt nói riêng và Phật tử các nơi nói chung.

Buổi lễ Bế mạc với sự chứng minh và tham dự của HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; HT. Giác Giới – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó ban Tổ chức kiêm Thiền chủ khóa tu; HT. Giác Thanh – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN, Giám luật Khóa tu; HT. Giác Thuận –Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ khóa tu; HT. Giác Thành – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó Tri sự trưởng Giáo đoàn III đặc trách Trưởng ban Kinh tế Tài chánh kiêm Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III; TT. Giác Phùng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó Tri sự trưởng GĐ III, đặc trách Nghi lễ; TT. Giác Trong – Tri sự phó Giáo đoàn III đặc trách Hoằng pháp GĐ III; cùng chư Tôn Thượng tọa Đại đức Tăng như TT. Minh Lộc, TT. Giác Đăng, TT. Minh Nghiêm, TT. Giác Nhuận (đại diện chư Tôn đức GĐ VI) và chư Đại đức Tăng hành giả tu tập.

Đại đức Giác Hoàng thay lời Ban Thư ký báo cáo về tình hình và kết quả tu học. Đại đức Minh Khanh thay lời chư hành giả dâng lời cảm niệm và đại chúng đồng bày tỏ lòng thành kính tri ân đảnh lễ Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn đức Tăng. Phật tử Đồng Thảo đại diện Phật tử Tịnh xá Ngọc Đà và thập phương dâng lời cảm tưởng. HT. Giác Toàn đại diện chư Tôn đức Giáo phẩm đạo từ chứng minh cho công đức chư Tôn đức Giáo đoàn đăng cai tổ chức, và đơn vị Tịnh xá Ngọc Đà đã nỗ lực chu toàn trong ăn mặc ở bệnh cho hành giả tham dự khóa tu. Hòa thượng đã kể lại một đoạn sử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang tu học và hành hóa trong thời kỳ đầu. Kế tiếp sự nghiệp của Tổ là các vị đức Thầy du hóa miền Trung, thành lập 5 giáo đoàn. Từ đó, sự hoằng truyền giáo pháp một ngày một phát triển. Đến những năm gần đây, cơ duyên hội đủ, chư Tôn đức các Giáo đoàn thành lập khóa tu Truyền thống KHẤT SĨ để tạo duyên chư Tôn đức các giáo đoàn ngồi lại và thực hiện lời kêu gọi của Tổ sư “Nên tập sống chung tu học”.

Trong buổi lễ này, TT. Minh Lộc đại diện chư Tôn đức Giáo đoàn IV dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tôn đức 6 Giáo đoàn tham dự khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 16 được Giáo đoàn IV đăng cai tại Pháp viện Minh Đăng Quang – 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q. 2, TP. HCM. HT. Giác Giới đã thay lời chư Tôn đức chứng minh thỉnh cầu trên.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc chung của đại chúng. Sau đó là thời cúng ngọ cầu nguyện âm siêu dương thới. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận trong lễ Bế mạc:

IMG 3617 Copy
Chư Tôn đức bắt đầu khất thực hóa duyên

IMG 3625 Copy

IMG 3620 Copy

IMG 3631 Copy

IMG 0016 Copy

IMG 0018 Copy

IMG 0022 Copy

IMG 3651 Copy

IMG 3667 Copy

IMG 3653 Copy

IMG 3658 Copy

IMG 3660 Copy

IMG 0133 Copy

IMG 3740 Copy
Chư Tôn đức khất thực trở về

IMG 3748 Copy

IMG 0176 Copy
Chư Tôn đức lễ Phật tại Đại Giác Điện

IMG 0180 Copy
Chư Tôn đức tham dự lễ Bế mạc

IMG 0206 Copy
Đại chúng đồng bày tỏ lòng thành kính tri ân đảnh lễ Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn đức Tăng

IMG 0182 Copy
Đại đức Giác Hoàng báo cáo tình hình và kết quả tu học

IMG 0192 Copy

IMG 0202 Copy
Đại đức Minh Khanh thay lời chư hành giả dâng lời cảm niệm

IMG 0211 Copy
Phật tử Đồng Thảo đại diện Phật tử TX. Ngọc Đà và thập phương dâng lời cảm tưởng

IMG 0216 Copy
TT. Giác Trong đại diện Giáo đoàn III tri ân chư Tôn đức chứng minh và tham dự khóa tu

IMG 0230 Copy
HT. Giác Toàn đại diện chư Tôn đức Giáo phẩm
ban đạo từ chứng minh cho công đức chư Tôn đức Giáo đoàn III đăng cai tổ chức khóa tu

IMG 0233 Copy
TT. Minh Lộc đại diện chư Tôn đức Giáo đoàn IV
dâng lời tác bạch thỉnh cầu chư Tôn đức 6 Giáo đoàn
tham dự khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 16

IMG 0237 Copy

HT. Giác Giới đã thay lời chư Tôn đức chứng minh thỉnh cầu đăng cai khóa tu 16

IMG 0244 Copy
Phật tử TX. Ngọc Đà và thập phương tác bạch cúng dường trai ngọ ngày Bế mạc

IMG 0250 Copy

IMG 0263 Copy
Chư Tôn đức đọc kinh cúng dường
và chú nguyện hồi hướng công đức cúng dường của đàn na tín thí

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan