CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bình Định:TX.Ngọc Duyên tổ chức Lễ vía Bồ-tát Quan Thế Âm xuất gia và Húy kỵ cố Đại đức Giác Thủ

Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu tại Tịnh xá Ngọc Duyên tổ chức lễ Vía Bồ-tát Quán Thế Âm xuất gia và Lễ húy kỵ cố Đại đức Giác Thủ. Quang lâm về chứng minh và tham dự lễ có Hòa thượng Giác Tần – Tri sự Trưởng Giáo đoàn III – trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên cùng chư tôn Đại đức Tăng và Thiện nam Tín nữ các miền tịnh xá trong tỉnh đồng tham dự.

Mở đầu cho Lễ tưởng niệm, Hòa thượng trụ trì có lời tán dương công đức của toàn thể Phật tử hiện diện, không vì mưa gió mà đã trở về đông đủ để tham dự lễ thật trang nghiêm, thành kính cúng dường lên đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Noi theo hạnh nguyện của Ngài mà tu tập hạnh từ bi cứu khổ. Sau đó đại diện cho đạo tràng, Đại đức Giác Bổn sơ lược lại sự tích và hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền

Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên

Ứng thân diệu dụng vô cùng tận

Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

Đức Bồ-tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh trong cõi Ta-bà, Ngài phát nguyện đại bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời để nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ và giúp cho đời vượt qua những chướng nạn.

Tiếp theo chương trình là khóa lễ Khai kinh cầu nguyện quốc thới dân an. Sau cùng là đàn lễ Trai tăng cúng dường Tam bảo, cúng dường lên cố Đại đức Giác Thủ nhân ngày Húy kỵ. Để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Đại đức Giác Thủ, Đại đức Giác Phước đã cung tuyên lại tiểu sử của cố Đại đức.Sau đó Phật tử dâng kinh cúng dường Tam bảo và hồi hướng viên mãn.

Những hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan