CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bình Thuận: Tịnh xá Ngọc Nhơn tổ chức lễ hoa đăng tưởng niệm Hòa thượng Giác Đức

Tối ngày 27/8/2023 nhằm 12/7/Quý Mão, tại tịnh xá Ngọc Nhơn, xã Hàm Cường huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ hoa đăng tưởng niệm Hòa thượng Giác Đức, Trưởng đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.

Mở đầu buổi lễ chư tôn đức Tăng – Ni trong Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ đã đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Giác Tuấn, Tri sự trưởng Giáo đoàn 6. Thể hiện lòng biết ơn Tam bảo các em Phật tử của tịnh xá Ngọc Nhơn đã múa bài Ơn Phật từ bi cúng dường chư tôn đức Tăng – Ni cùng Phật tử tham dự.

Trong buổi lễ Thượng tọa Giác Minh đã cung tuyên tiểu sử HT. Giác Đức.

Ngài Giác Đức thế danh Phạm Văn Hòa, sanh năm Bính Tý (1936) tại làng Tân Nhuận Đông- Sa Đéc nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Vạng, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Nguyên. Lúc Ngài lên 5 tuổi thì người mẹ hiền qua đời. Bảy năm sau, khi Hòa thượng lên 12 tuổi thì người cha đáng kính cũng về bên kia thế giới. Từ đó, HòaThượng sống trong sự đùm bọc chở che của các anh, chị trong gia đình.

Vào một đêm đang say giấc nồng thì người anh thứ ba của cố Hòa thượng được cha báo mộng rằng: “Ngày mai con hãy thỉnh ông Thầy đi khất thực trước nhà vào siêu độ cho cha”. Quả đúng như lời ứng mộng, sáng hôm sau Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đi khất thực ngang nhà, gia đình sớt bát cúng dường và thỉnh Ngài tụng kinh siêu độ cho cha. Cũng nhờ vào nhân duyên này mà gia đình của Hòa thượng có 03 anh chị em phát tâm xuất gia theo Tổ sư.Người đầu tiên là Thượng tọa Giác Thanh, kế đến là Hòa thượng Giác Đức, sau cùng là ni trưởng Quảng Liên. Hòa thượng xuất gia vào ngày 15/6/1950, lúc đó Ngài vừa tròn 14 tuổi và đến năm 1958 thì Ngài thọ cụ túc giới tại tịnh xá Liên Trung - CầnThơ.

Sau khi đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng Hòa thượng Giác Đức cùng HT. Giác Huệ theo đoàn du Tăng Trưởng Lão Giác Chánh đi hành đạo và thuyết pháp các tỉnh thành miền nam Việt Nam, đến năm 1962, Hòa thượng Giác Đức cùng HT. Giác Huệ xin đức Nhị tổ Giác Chánh tách ra lập giáo đoàn VI riêng và được đức Nhị tổ đồng ý. Với vai trò là phó trưởng đoàn, Ngài đã giúp HT. Giác Huệ gánh vác trọng trách làm ổn định tình hình sinh hoạt và tu tập của Chư tăng trong giáo đoàn để HT. Giác Huệ an tâm dẫn đoàn du tăng hành đạo ở các tỉnh miền trung nước Việt. Đến năm 1980, HT. Giác Huệ vắng bóng, chư Tăng đã thỉnh Ngài thế hòa thượng Giác Huệ làm trưởng đoàn. Kể từ khi nhận nhiệm vụ, Hòa thượng luôn củng cố lại sự ổn định về sự sinh hoạt của chư Tăng của Giáo đoàn. Hòa thượng cũng tiếp độ Tăng xuất gia, như: TT. Giác Nhuận, TT. Giác Thiện, TT. Giác Nghiêm, TT. Giác Tôn, ĐĐ. Giác Nghĩa, ĐĐ. Minh Tâm, ĐĐ. Minh Bửu, ĐĐ. Minh Sĩ....... và tạo điều kiện giúp đỡ cho một số Tăng- Ni ngoài đoàn vào sinh hoạt chung trong giáo đoàn như: HT. Bửu Long, HT. Giác Vinh, HT, Giác Mỹ, HT. Giác Điệp, TT. Minh Điển, TT. Minh Nhơn, TT. Giác Minh… cùng một số vị Ni như: Ni Trưởng Quảng Liên, Thắm Liên, Sanh Liên...... Để tạo điều kiện cho chư Ni trong giáo đoàn tu học tốt, Hòa thượng có mời Ni trưởng Quảng Liên, nhân lúc Ni trưởng về dưỡng bệnh tại tịnh xá Lộc Uyển chứng minh về mặt tinh thần cho chư Ni trong giáo đoàn sinh hoạt tu học. Bên cạnh đó, Ngài cũng hóa độ hàng ngàn người hướng thiện, làm Phật tử tại gia.

Sau phần cung tuyên tiểu sử của Hòa thượng Giác Đức, đại đức Minh Toàn đã thay lời chư tôn đức Tăng – Ni dâng lên Hòa thượng lời cảm niệm tri ân cũng như cầu mong Ngài gia hộ cho Giáo đoàn 6 ngày càng hưng thịnh, vững vàng chí nguyện để cũng cố ngôi đạo tràng mà Thầy khai sơn được đời đời vĩnh thạnh.

Tiếp đến Mỹ Đạo đã đọc cảm niệm của Phật tử và phát nguyện nhân mùa vu lan hiếu hạnh, xin được báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ trong muôn một, nguyện nổ lực tinh tấn tu học và luôn là người con chí hiếu để báo đền thâm ân.

Chứng minh cho buổi lễ Thượng tọa Giác Nhuận đã tán thán công đức chư tôn đức Tăng – Ni cùng Phật tử và sách tấn hàng hậu học thực hiện Pháp Tứ trọng ân, Ân Cha Mẹ, Ân Sư Trưởng, Ân Thí Chủ, Ân Đất Nước.

Kết thúc buổi tưởng niệm chư tôn đức Tăng – Ni cùng nhau hòa âm phúng tụng thời kinh Tán tụng công đức Giáo chủ và đi thiền hành từ giảng đường xuyên qua khu rừng tỉnh mịch rồi trở về chánh điện để kết thúc đêm hoa đăng tưởng niệm Hòa thượng Giác Đức.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan