CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các khóa sinh cùng nhau trùng tuyên Chơn Lý trong khóa tu lần thứ 10

Nhằm giúp cho Sa-di, Sa-di-ni và các tập sự mới xuất gia nâng cao về mặt đạo hạnh, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III Phật giáo Khất sĩ tiếp tục tổ chức khóa tu lần thứ 10 tại TX. Ngọc Chánh (Đăk Lăk). Tại đây, các khóa sinh ngoài việc được bồi dưỡng bốn oai nghi của một người xuất gia… còn được chư Tôn đức hướng dẫn trùng tuyên lại các bài Chơn Lý của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Các bài Chơn Lý là những lời dạy của đức Tổ sư giảng dạy về các giáo lý vi diệu của nhà Phật. Chính vì thế, việc trùng tuyên các bài Chơn Lý là một việc làm rất là cần thiết và bổ ích đối với Tăng Ni của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

Chia sẻ về điều này, Đại đức Giác Hoàng thay mặt chư Tôn đức Giáo đoàn III hướng dẫn tại Khóa tu cho rằng: “Một vị Khất sĩ cần phải nắm rõ lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Các Tăng Ni trẻ cần phải cố gắng học thuộc Chơn Lý càng nhiều càng tốt. Vì đây được xem là con đường của một người học trò Khất sĩ trong quá trình tìm cầu sự giải thoát. Tuy nhiên mỗi Tăng Ni sau khi học thuộc cũng phải suy nghĩ để hiểu, hiểu rồi cũng cần phải hành và tu theo. Việc trùng tuyên Chơn Lý của Tổ đối với các hàng Tăng Ni trẻ, tập sự nam nữ mới xuất gia là điều rất cần thiết. Hoạt động này cần diễn ra thường xuyên, không chỉ ở khóa tu mà ngay tại chính trú xứ của các Tăng Ni trẻ. Các bài Chơn Lý có thể xem là những năng lượng tâm linh đối với các hành giả trên bước đường học đạo.”

Việc đăng ký trùng tụng Chơn Lý lần này có các Sa-di, Sa-di-ni và tập sự, các tiểu điệu về dự khóa tu thực hiện gồm: Sa-di-ni và tiểu tại Tịnh xá Ngọc Chánh: Liên Nhật (Khổ và Vui), Liên Tuân (Khất Sĩ), Liên Diên (Y Bát Chơn Truyền), Liên Cát (Thập Nhị Nhơn Duyên), Liên Đạm (Tâm, Y Bát Chơn Truyền), Liên Khuê (Tu và Nghiệp) và một số tiểu điệu với một số đoạn trong các bài Chơn lý: Mỹ Chân (Nhập Định), Mỹ Chi (Công Lý Võ Trụ) ...; tập sự Huệ Năng tại TX. Ngọc Minh – Phan Thiết (Bát Chánh Đạo, Chơn Như), các huệ thuộc Tịnh xá Ngọc Túc: Huệ Tài (Chơn Như), Huệ Quý (Đại Thừa Giáo), các tiểu điệu Tịnh xá Ngọc Chơn - Đắk Lắk với một số đoạn trong các bài như Bát Chánh Đạo, Lễ Giáo, Quán Thế Âm, Con Sư Tử,...

Một điều đáng chú ý của lần trùng tuyên Chơn Lý này đó là việc tham dự của các tiểu, điệu đang còn nhỏ tuổi. Tuy các tiểu điệu ngoài việc học thế học, công quả nhưng vẫn cố gắng học thuộc Chơn Lý để tụng đọc thuộc lòng trước Đại chúng.

Trong khóa tu lần này, ngoài các Tăng Ni trẻ, các Phật tử tại địa phương về tham dự cũng được Đại đức Giác Hoàng, chư Tôn đức trong Giáo đoàn III có một buổi giảng giải về bài Cư sĩ trong bộ Chơn Lý. Qua đó giúp cho các Phật tử hiểu hơn về con đường Phật pháp, sự gắn kết giữa tu sĩ và Phật tử theo đúng tinh thần của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Được biết, hoạt động trùng tuyên Chơn Lý lần này cũng nhằm thể hiện công ơn của các thế hệ tu sĩ trẻ với Tổ sư Minh Đăng Quang, đức Thầy, các Trưởng lão và đặc biệt là lễ Đại tường của cố Hòa thượng Giác Dũng, đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III – Người có công trong việc tạo lập các khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh cho các Sa-di, Sa-di-ni và tập sự nam, nữ vào ngày 24/2 tới.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

sadi10-chly4 Copy

sadi10-chly1 Copy

sadi10-chly2 Copy

sdi10-cly2 Copy

sdi10-cly3 Copy

sdi10-cly4 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan