CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức HPKS chúc Tết TƯ GHPGVN và các miền Tịnh xá

Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, chư Tôn Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ đã viếng thăm và chúc Tết chư Tôn đức GHPGVN và các miền Tịnh xá. Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ những hình ảnh quý báu:

Trung ương GHPGVN:

HT DucNghiep

Thăm viếng, chúc Tết HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

Hội kiến HT Viện chủ chùa Huê Nghiêm-1
Hội kiến HT Viện chủ chùa Huê Nghiêm

HT Tri ThuHT Tri Thu1
Viếng thăm tháp cố HT. Thích Trí Thủ

HT Tri Tinh2
Viếng tháp cố HT. Thích Trí Tịnh

HT Tu Nhon1
Viếng tháp cố HT. Thích Từ Nhơn

HT Minh Chau
Viếng tháp cố HT. Thích Minh Châu

HT Thanh Kiem
Viếng cố HT. Thích Thanh Kiểm

HT HienPhap1
HT HienPhap2
Thăm viếng, chúc Tết HT. Thích Hiển Pháp

HT Phuoc Son
Thăm viếng, chúc Tết HT. Thích Phước Sơn

Nhu huyen thien su1
Nhu huyen thien su2
Nhu huyen thien su
Thăm viếng, chúc Tết HT. Thích Từ Thông

Các miền Tịnh xá:

Viếng thăm và chúc tết PVMDQ
Viếng thăm và chúc Tết chư Tôn đức Pháp viện Minh Đăng Quang

Thăm chúc tết Tx. Trung tâm Phú Lâm
Thăm, chúc tết TX. Trung Tâm - Phú Lâm

Viếng thăm và chúc tết đương kim đệ nhất ni trưởng
Viếng thăm và chúc Tết Đương kim Đệ nhất Ni trưởng

Viếng thăm và chúc tết Giảng đường Lộc Uyển Phú Lâm
Viếng thăm và chúc Tết Giảng đường Lộc Uyển - Phú Lâm

Ảnh lưu niệm tại Tx NgọcChanh
Ảnh lưu niệm tại TX. Ngọc Chánh

Ảnh lưu niệm tại Tx Ngọc Đăng
Ảnh lưu niệm tại Tx Ngọc Đăng1
Ảnh lưu niệm tại TX. Ngọc Đăng

Viếng thăm và chúc tết Tx Ngọc Thành Thủ Đức
Viếng thăm và chúc Tết TX. Ngọc Thành - Thủ Đức

Viếng thăm và chúc tết Tx Ngọc Quang Bình Đông
Viếng thăm và chúc Tết TX. Ngọc Quang - Bình Đông

Viếng thăm và chúc tết Tx Ngọc Hiệp Bình Chánh
Viếng thăm và chúc Tết TX. Ngọc Hiệp - Bình Chánh

Viếng thăm và chúc tết Tx. Ngọc Lâm Phú Lâm
Viếng thăm và chúc Tết TX. Ngọc Lâm - Phú Lâm

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan