CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùm ảnh các thời khóa trong ngày Khóa tu 16

Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 16 tại Pháp viện Minh Đăng Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh tu tập trong ngày của chư Tôn đức hành giả tham dự khóa tu.

Giờ thiền hành:

25

47

48

49

50

Giờ điểm tâm:

44a

44b

Giờ học Chơn Lý:

53

52

54

56

Giờ khất thực, độ ngọ:

58

59

60

4

62

6

14

13

11

63

64

Giờ thiền đàm:

16

2

17

21

22

24

37

38

 

40

41

Giờ thiền hành và thiền tọa:

27

26

28

29

30

32

33

46

45

35

36

43a

43

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan