CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

CLB Tấm Lòng Vàng - An Khê cúng dường trường hạ Ni giới GĐ.III

Cúng dường trường hạ mùa An cư là cơ hội để Phật tử tại gia gieo trồng phước duyên. Vì ý thức trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến đức độ của chư Ni lo tu học trong ba tháng, vì mong muốn Phật tử gieo duyên lành với Tam bảo, ngỏ hầu tạo chút ít công đức làm tư lương cho con đường hành thiện của mình. Với tâm nguyện tha thiết đó, sáng mùng 10/6 năm Bính Thân, hơn 20 thành viên CLB Tấm Lòng Vàng - An Khê - Gia Lai được sự hướng dẫn của Phật tử Ngọc Chơn sắm sửa trai nghi, cúng dường bữa ngọ trưa cho hơn 50 hành giả đang cấm túc an cư tại Hạ trường.

Ni trưởng Hiệp Liên - Hóa chủ Hạ trường An cư hoan hỷ, đã có lời tán thán tinh thần hộ pháp và phục vụ chúng sanh của CLB. Ni trưởng chúc lành đến tất cả thành viên có mặt cũng như vắng mặt luôn sức khỏe, tinh tấn thực hành theo lời Phật dạy, mang tinh thần Từ bi đến với chúng sanh, hãy luôn đoàn kết chung sức chung lòng phát huy thêm nữa cùng phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật.

Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa nhằm đem lại lợi lạc cho số đông nên tất cả thành viên đều hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa, thành tâm hơn nữa.

Một số hình ảnh ghi nhận buổi cúng dường:

TLV ha 1

TLV ha 2

TLV ha 3

TLV ha 4

TLV ha 6

TLV ha 8

TLV ha 7

TLV ha 9

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan