CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cúng dường ngói tại PV.Minh Đăng Quang

Xây chùa, tạo tự, đúc chuông

Vô lượng công đức ... mười phương thường làm.

Cúng dường mái ngói già lam

Che mát Tam Bảo Ưu Đàm nở hoa.

Mỗi viên ngói... hạt châu sa

Mỗi viên ngói... kết liên toà long lanh.

Mỗi viên... gieo hạt để dành

Đời đời hưởng quả thiên sanh ngàn trùng

Hôm nay một chút thiện lòng

Ngày sau trái chín tươi hồng xum xuê.

Vui làm hỷ lạc du huề...

Thắng duyên đơm nụ bồ đề quang minh.

Ma Ha Bát Nhã tâm kinh

Nam Mô Thường Trụ huyền linh ta bà.

Nhất hạnh lành... phúc hằng sa

Người người gom kết... liên toà Kim Cang.

Nam Mô Thường Trụ Đạo Tràng.

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Xuân Đinh Dậu 2017

Trần Quê Hương

pv1 2

Trong những ngày đầu năm, mừng xuân Đinh Dậu 2017, Phật tử và khách thập phương đến Pháp viện Minh Đăng Quang lễ Tam bảo, cầu gia đạo bình an và thưởng lãm không khí đón xuân chốn thiền môn.

Bên cạnh những hoạt động thường niên, xuân này, Hòa thượng trụ trì Pháp viện đã gửi thông bạch cúng dường ngói vận động bá tánh góp phần tôn tạo ngôi già-lam để tích phước công đức nhân dịp xuân về, và đã được sự hưởng ứng tích cực của Phật tử khắp nơi.

Xin trân trọng chia sẻ những hình ảnh góp phần cúng dường trong những ngày qua:

pv1 15

pv1 11

pv1 4

pv1 6

pv1 7

pv1 8

pv1 9

pv1 10

pv1 14

pv1 13

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan