CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cúng dường Trai Tăng chung thất PT. Ngọc Thiện

Trong Kinh Tăng Chi I, 75 có dạy : “Này các Tỳ-kheo, có hai hạng người trả ơn không thể nào được. Thế nào gọi là hai ? Đó là Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng Mẹ, một bên vai cõng Cha, làm như thế suốt trăm năm cho đến một trăm tuổi người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho Cha Mẹ. Và nếu đấm bóp, thoa, xức, tắm, rửa, gội, nơi đó Mẹ Cha có vãi đại tiện, tiểu tiện dù như vậy thì người con cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho Cha Mẹ. Vì cớ sao ? Vì rằng Cha Mẹ đã hy sinh tất cả cho con cái, dưỡng nuôi chúng lớn, dạy dỗ chúng vào đời. Sữa Mẹ mà những người con uống trong người đã lưu truyền luân hồi trong một thời gian dài, cái này là nhiều hơn chứ không phải nước trong bốn biển”.

Cho nên những người con sống hiếu thuận với cha mẹ chính là tấm gương sáng về đạo đức tâm linh cho thế hệ hôm nay và mai sau. Công đức của người con cao quí nhất không gì bằng hiếu hạnh và ngược lại tội báo lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Hiếu thuận thờ kính cha mẹ là hạnh đạo tốt lành, được cha mẹ mến thương người con đó sẽ được hạnh phúc nhân quả báo ứng vẹn toàn.

Báo đáp mẹ cha không phải phụng dưỡng cha mẹ bằng tiền của, vật chất mà phải giúp cha mẹ mở rộng niềm tin chánh pháp, sống tri kiến hiểu biết, không gieo ác nghiệp, không mê tín dị đoan, không làm đau khổ cho mình và cho tất cả chúng sanh.

Thể theo tinh thần hiếu đạo đó, sáng ngày 23/02/Đinh Dậu, tại đạo tràng Tịnh thất Tường Quang (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Tỳ-kheo Thích Lệ Sáng, Tỳ-kheo-ni Liên Hòa hiệp cùng tang gia hiếu quyến đã đầu thành đảnh lễ chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm cúng dường trai Tăng nhân ngày chung thất cho thân mẫu là cụ bà Lê Thị Thưởng (PD. Ngọc Thiện) sinh năm Mậu Tý (1948), mất ngày mùng 4 tháng Giêng năm Đinh Dậu, hưởng thọ 70 Tuổi.

Với tinh thần linh sơn pháp lữ, buổi sáng, HT. Thích Từ Hương - TVHĐCM, chứng minh BTSPGVN tỉnh Gia lai cùng chư Tăng Bắc tông trong và ngoài tỉnh đã quanq lâm niệm hương bạch Phật, hưng tác thượng phan, khai đàn, thỉnh linh.

Lúc 10 giờ, cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cúng dường trai Tăng.

Trong buổi lễ, HT. Giác Thành - chứng minh BTSPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, đã nhắc lại công hạnh của PT. Ngọc Thiện. Bà là một Phật tử thuần thành, hành thập thiện, giữ tam nghiệp thanh tịnh, luôn hộ đạo hết mình, nhất là đã thuận theo chí nguyện của người thân khi phát nguyện làm người Thích tử. Trong gia đình bà đã có 4 người xuất gia theo cả 2 truyền thống Bắc tông và Khất sĩ. Bà luôn giữ một mực hộ đạo và tinh cần tu học.

Cũng trong buổi lễ, Hòa thượng sách tấn bà con Phật tử hãy tinh tấn tu học, giữ tam nghiệp thanh tịnh, không mong cầu quá nhiều, mà hãy buông bỏ bớt tsân si, sống thiểu dục tri túc.

Buổi lễ cúng dường trai Tăng hoàn mãn vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Hình ảnh lễ trai tăng:

Chư Tôn đức Bắc Tông quang lâm chứng dự:

PtNgocThien 1

PtNgocThien 2

PtNgocThien 3

PtNgocThien 4

PtNgocThien 5

NThien49 3

NThien49 4

NThien49 5

NThien49 6

NThien49 13

NThien49 14

Cúng dường trai tăng

NThien49 7

NThien49 9

NThien49 10

NThien49 11

Chư Tôn đức HPKS chứng minh lễ Chung thất

PtNgocThien 10

PtNgocThien 11

PtNgocThien 13

PtNgocThien 12

PtNgocThien 15

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan